LAD

Nieuws

Circulaire Principeakkoord uitwerking AHG online!

In de circulaire staat een toelichting op de inschalings- en overgangsbepalingen, die deel uitmaken van de
Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Het onderhandelingsresultaat wordt met een positief advies aan de leden voorgelegd.

Circulaire in besloten gedeelte
U kunt de circulaire Principeakkoord uitwerking AHG nu al lezen via het besloten gedeelte. Leden kunnen tot 6 april a.s. onder andere via dit gedeelte reageren op het akkoord.
Zodra de definitieve teksten van de inschalings- en overgangsbepalingen klaar zijn, zullen deze ook in het besloten gedeelte worden geplaatst.

Bent u huisarts in een gezondheidscentrum en wilt u ook meebeslissen over de uitwerking van de AHG? Kies dan nu voor het LAD-lidmaatschap!

Zoekwoorden:

Deel: ' Circulaire Principeakkoord uitwerking AHG online '
Lees ook