Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen
Een publicatie bij het onderwerp Burgemeesters 12 juli 2001
Op grond van de wijziging van de Gemeentewet (wetsvoorstel 25 444), die op 10 juli j.l. door de Eerste Kamer is aanvaard, is het nodig de circulaires uit 1991 en 1996 met betrekking tot de procedureregels bij burgemeestersbenoemingen te herzien. De wijziging omvat onder andere:

a. het recht van meervoudige aanbeveling van de gemeenteraad; b. de mogelijkheid tot het houden van een burgemeestersreferendum; c. de betekenis van de aanbeveling voor de benoeming.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Circulaire Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen '
Lees ook