Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden en vergunninghouders voor het tweede halfjaar 1999

Op grond van de Huisvestingswet (artikel 60b) en de Zorgwet VVTV (artikel 2) moeten gemeenten voorzien in de huisvesting van statushouders. In de Circulaire Huisvesting verblijfsgerechtigden en vergunninghouders zijn de huisvestingstaakstellingen voor de periode 1 juli tot en met 31 december 1999 opgenomen. Het schrijven is gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders en, mede namens de Staatssecretaris van VROM, ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken. De inhoud van de circulaire is afgestemd met het IPO en de VNG. De exacte taakstelling per gemeente is in een bijlage opgenomen.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Circulaire Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden - 903 '
Lees ook