Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 19/04/2002


---

Citation Award 2002 voor bewegingswetenschapper
Han CG Kemper

Op 31 mei aanstaande zal aan hoogleraar Gezondheidkunde en bewegingswetenschapper prof.dr. Han CG Kemper de prestigieuze Citation Award 2002 worden uitgereikt. Dat gebeurt tijdens het 49-ste congres van de American College of Sports Medicine (ACSM) in St. Louis (Missouri, USA). De Award is gebaseerd op het aantal citaties in artikelen op het terrein van Sport Sciences, alsmede op het curriculum vitae van de kandidaat.

De Citation Award bestaat sinds 1958 en Kemper is de eerste Nederlander die de prijs zal ontvangen. De ACSM roemt de vele bijdragen die Kemper heeft geleverd aan de gezondheidkunde, de inspanningsfysiologie, de epidemiologie van lichamelijke activiteit en de preventieve geneeskunde. Daarnaast heeft Kemper zich in de loop der jaren onderscheiden als docent, bestuurder en als organisator, zo meent het rapport van de ACSM. Met name de manier waarop Kemper leiding geeft aan het Amsterdamse Groei en Gezondheids Onderzoek (AGGO) heeft lof en respect geoogst.

Het AGGO volgt enkele honderden kinderen die van hun twaalfde tot hun achttiende jaar - dus gedurende de middelbare schoolleeftijd jaarlijks ondervraagd en onderzocht worden. Zodoende wordt de relatie onderzocht tussen, enerzijds, de gezondheid (in de breedste betekenis) en de leefgewoonten (zoals lichaamsbeweging, voeding, roken, alcoholgebruik en stress) van deze jongeren. Na de middelbare schoolperiode (12-18 jaar) is het onderzoek voortgezet met metingen op 21, 28, 32 en 36 jarige leeftijd. De laatste metingen waren in 2000 en het AGGO beslaat dus nu een longitudinale periode van bijna 25 jaar. Het bijzondere van het AGGO is dat met de verzamelde kennis voor twee van de drie 13-jarige scholieren voorspeld kan worden of ze op latere leeftijd een verhoogd risico op bepaalde chronische ziekten ( zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, osteoporose) zullen lopen.

Han CG Kemper is hoogleraar Gezondheidkunde met betrekking tot het bewegen en werkt binnen het Instituut voor ExtraMuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van het VU medisch centrum. In 1998 ontving Kemper in de West Minster Cathedral in Londen een eredoctoraat van het St. Mary"s College van de University of Surrey te Engeland en in 2001 een eredoctoraat van de Semmelweis Universiteit in Budapest, Hongarije. Hij is sinds 2000 lid van de Gezondheidsraad, het orgaan dat de Nederlandse regering wetenschappelijke adviezen geeft over vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg en de relatie tussen gezondheid en het milieu. Hij is auteur of co-auteur van meer dan 300 wetenschappelijke artikelen en schreef vijf boeken over onder andere bewegingsfysiologie en de jeugdgezondheid. Kemper is meer dan 1350 maal geciteerd in 200 "peer reviewed" artikelen en boeken.


---

2002-04-19 / pb 2.039.-2.2737367544323E-13 / as/

References


1. http://www.vumc.nl/
Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Citation Award 2002 voor bewegingswetenschapper Han CG Kemper '
Lees ook