Ingezonden persbericht

'Bloedende schapen' protesteren bij Griekse ambassade

CIWF onthult illegale slachtpraktijken in Griekenland

DEN HAAG, 20030220 -- Op maandag 24 februari demonstreren als 'bloedende schapen' verklede actievoerders van Compassion In World Farming (CIWF) bij de Griekse ambassade in Den Haag tegen illegale slachtpraktijken in Griekenland. Tijdens de demonstratie zal CIWF een videoband, waarop te zien is hoe in Griekenland dieren bij vol bewustzijn worden geslacht, aan de ambassade aanbieden. Deze actie is tevens het startsein voor een protestactie tegen deze wrede praktij-ken, die CIWF-Nederland de komende maanden zal voeren. De demonstratie vindt plaats op: Maandag 24 februari, 11.30-12.30, ambassade van Griekenland, Amaliastraat 1, Den Haag.

Compassion In World Farming (CIWF) is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die speciaal opkomt voor de dieren in de bio-industrie. Het eerste half jaar van 2003 voert CIWF in Nederland, en in andere landen van de Europese Unie, actie tegen illegale slachtpraktijken in Griekenland. Griekenland is dit halfjaar voorzitter van de EU.

CIWF heeft de beschikking over nieuw, schokkend beeldmateriaal waarop te zien is dat In Griekse slacht-huizen schapen en geiten bij volledig bewustzijn worden geslacht. Dit is in strijd met de Europese wet. In de in het geheim opgenomen video is het volgende te zien:
· Geiten worden geslacht zonder eerst te zijn verdoofd. EU-regels vereisen dat dieren worden verdoofd voordat hun keel wordt doorgesneden. In één Grieks slachthuis worden de kelen doorgesneden terwijl de dieren volledig bij bewustzijn zijn. Vervolgens bloeden de dieren dood.
· In een ander Grieks slachthuis worden schapen wél verdoofd, maar dit gebeurt zo inadekwaat dat veel dieren weer bijkomen, voordat hun keel wordt doorgesneden. Ook dit is illegaal. De Europese wet ver-eist dat de verdoving onmiddellijk leidt tot bewusteloosheid, totdat de doodt intreedt. Te zien is hoe de dieren in afwachting van de slacht aan één poot hangen te spartelen. Ook is te zien hoe andere dieren wanhopig proberen adem te halen nadat hun keel is doorgesneden.
De ernstige problemen in de Griekse slachthuizen zijn al geruime tijd bij de Griekse autoriteiten bekend. Al in 1998 onthulde CIWF soortgelijke praktijken in Griekenland. In 2001 publiceerde de Europese Commissie bovendien een zeer kritisch rapport over het welzijn van dieren in Griekse slachthuizen. Tot heden hebben de Griekse autoriteiten echter geen actie ondernomen tegen deze schendingen van de Europese wet.

Geert Laugs, campagnecoördinator van CIWF-Nederland zegt: "Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de wrede en illegale praktijken in Griekse slachthuizen. Juist nu er belangrijke nieuwe Europese regels voor dierenwelzijn in de maak zijn, is het extra verontrustend dat deze schandalige praktijken voorkomen in het land dat een half jaar lang voorzitter van de EU is".

Noot voor redacties:

Deel: ' CIWF onthult illegale slachtpraktijken in Griekenland '


Lees ook