Ingezonden persbericht


AAN DE REDACTIE BINNENLAND/ECONOMIE
Een nieuw wettelijk erfrechtsysteem vanaf 2003: bijgaand ontvangt u een door ons verzorgd artikel. Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. Onderaan dit bericht vindt u de Netwerk Notarissen-kantoren in uw regio; u kunt een ondertekening opnemen van het Netwerk Notarissen-kantoor (of kantoren) dat hiervoor op grond van het verspreidingsgebied in aanmerking komt.

Clausule voorkomt dat "koude kant" deelt in erfenis

Er zijn niet veel zaken in het leven waarover vrijwel alle mensen hetzelfde denken. Maar als de 'anti-schoonzoon/-dochter clausule' in het testament ter sprake komt, is de mening in bijna alle gevallen gelijk: "Ja, in zo'n regeling ben ik geïnteresseerd." Heel veel mensen vinden dat hun nalatenschap uitsluitend ten goede moet komen aan eigen erfgenamen en niet ook aan aangetrouwden. En al helemaal niet als er ook nog eens sprake is van scheiding.

Wat betreft deze regeling verschilt het nieuwe erfrecht, dat vanaf 1 januari 2003 van kracht is, niet van de huidige wet. Wie een dergelijke uitsluiting wil regelen, moet daarvoor een testament maken. De kantoren van Netwerk Notarissen informeren u.

Als het kind in gemeenschap van goederen is getrouwd, wordt diens echtgenoot of (geregistreerd) partner normaal gesproken erfgenaam. Een uitsluitingsclausule in het testament voorkomt dat het erfdeel naar de schoonzoon of -dochter gaat. Zo'n clausule omvat een verklaring dat 'wat uit de nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan niet zullen vallen in enige huwelijksgoederengemeenschap waarin de ontvanger (de verkrijger) gerechtigd mocht zijn of worden'. Het resultaat is dat de 'koude kant' (de aangetrouwde kant) geen recht heeft op de helft van de geërfde goederen ingeval van echtscheiding. Overigens kan deze clausule ook verbonden worden aan een schenking.

Wij voeren samen met de overige 100 kantoren van Netwerk Notarissen een actie waarin de gevolgen van het nieuwe erfrecht en de mogelijkheden die het u biedt, onder uw aandacht worden gebracht. Meer informatie en de inhoud van de actie vindt u op onze kantoorsite: www.netwerknotarissen.nl/mijnnotaris. U mag ook bellen.

Auteur:
Niels van de Griend (notaris Van Elten Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp)

Zoekwoorden:

Deel: ' Clausule voorkomt dat 'koude kant' deelt in erfenis '
Lees ook