---
cleantechfonds becapital haalt 150 miljoen euro op voor ontwikkeling positive economytm-bedrijven

29 september 2011 - becapital, een europese private equityonderneming die zich richt op groeikapitaalinvesteringen in cleantechbedrijven, sluit zijn eerste fonds af op 148,325 miljoen euro, ruim boven de vooropgestelde 100 miljoen euro. in het zog van becitizen, cobepa en la compagnie benjamin de rothschild, kwam becapital in de belangstelling van een uniek netwerk van investeerders, veelal europese families met zeer uiteenlopende industriële en geografische achtergronden. de aanpak van becapital is gebaseerd op de beginselen van positive economytm, een door becitizen uitgewerkt kader dat stelt dat economische groei alleen duurzaam kan zijn als ze het milieu en de natuurlijke hulpbronnen vrijwaart en herstelt. bovendien zullen bedrijven die deze uitdagingen aangaan, profiteren van aanzienlijke groeiperspectieven. terwijl de gebruikelijke benadering om de milieu-impact van technologieën te evalueren zich focust op energie-efficiëntie en klimaatimpact, hanteert positive economytm een holistisch perspectief door ook rekening te houden met de hulpmiddelen, toxiciteit en biodiversiteit. becapital's beleggingsstrategie bestaat erin steun te verlenen aan de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen met beproefde, schaalbare en eigen technologieën die voldoen aan de positive economytm-criteria. ze richt zich tot alle sectoren, met de nadruk op landbouw, bouw, kracht en energie, milieudiensten, transport en industriële toepassingen. geografisch gezien richt becapital zijn blik vooral op west-europa maar investeert tevens in niet-europese bedrijven, samen met erkende lokale investeerders, om de internationale groei te bevorderen. dankzij een ervaren team van beleggingsprofessionals die nauw samenwerken met toegewijde cleantechdeskundigen van becitizen, en de karakteristieke vaardigheden en netwerken van zijn initiatiefnemers en belangrijkste investeerders, bevindt becapital zich in een ideale positie om de meest veelbelovende cleantechbedrijven te identificeren en ze bij de ontwikkeling van hun activiteiten te ondersteunen met kapitaal, strategische begeleiding en toegang tot zijn complementaire netwerken. becapital investeerde reeds in drie volgende bedrijven: northern power systems (een amerikaans bedrijf dat windturbines van de volgende generatie bouwt; www.northernpower.com), helveta (een britse wereldleider op het vlak van houttracking en traceerplatformen; www.helveta.com), goëmar (een frans bedrijf dat moleculen uit algen haalt om producten met een meerwaarde te produceren voor toepassingen in de landbouw; www.goemar.com). recent participeerde becapital in de totale kapitaalverhoging van 25 miljoen zwitserse frank van pavatex (de toonaangevende europese leverancier van hoogwaardige houtvezelisolatiesystemen, gevestigd in zwitserland; www.pavatex.com).philippe bodson, voorzitter van becapital: "BeCapital komt op als een nieuw type private equity-investeerder binnen de cleantechindustrie, die voornamelijk gedomineerd wordt door venture capital fondsen en projectontwikkelaars. Door gebruik te maken van de jarenlange ervaring in kapitaalontwikkeling van Cobepa, de industriële expertise van BeCitizen en de complementaire netwerken van Groupe Edmond de Rothschild en andere belangrijke investeerders, is BeCapital goed uitgerust om zich te positioneren als een belangrijke speler in zijn domein in Europa." Alexandre Schmitz, CEO van BeCapital, verklaarde: "We zijn erg blij met het vertrouwen dat onze investeerders in ons hebben gesteld. Zo konden we onze fondsenwerving afronden boven het beoogde bedrag. Nu zullen we cleantech KMO's met veelbelovende groeivooruitzichten nog beter kunnen ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat we getalenteerde managementteams kunnen leveren met de nodige ondersteuning om hun bedrijf nog sneller te laten groeien, en bijgevolg waarde te creëren voor onze zakelijke partners en onze investeerders. Op dit ogenblik heeft BeCapital nog meer dan 100 miljoen euro te investeren in de komende 5 jaar. "

Deel: ' Cleantechfonds BeCapital haalt 150 miljoen euro op voor ontwikkeling.. '
Lees ook