CDA

Clémence Ross: CDA wil meer openheid rond beleggingen van scholen

"Om te voorkomen dat schoolbesturen in hun financieel beleid ontsporen en risicovol (gaan) beleggen, zou er meer openheid en inspraak moeten worden gecreëerd. Dit kan door elke (basis)school, die geld wil beleggen, te verplichten een beleggingsstatuut op te stellen."

Dit zegt Tweede Kamerlid Clémence Ross in reactie op het voorstel van minister Hermans van Onderwijs, om scholen die overheidsgeld beleggen tot eind volgend jaar de tijd te geven hun lopen aandelenpakketen van de hand te doen. Openbare, noch bijzondere scholen mogen overheidsgeld steken in beleggen.

Clémence Ross vindt dat alle (basis)scholen die vanuit hun eigen vermogen willen beleggen aan de medezeggenschapsraad verantwoording zouden moeten afleggen over eventuele financiële risico's. Scholen zijn nu nog te bang voor openheid. Dit, omdat ze menen dat ze minder subsidie zullen krijgen, wanneer blijkt dat ze over veel eigen vermogen beschikken.

Ten slotte merkt Clémence Ross op, dat minister Hermans een "vreemd" moment heeft uitgekozen voor de presentatie van zijn voorstel. Het is immers zomervakantie, de scholen zijn dicht en de schoolbesturen - en ook de Kamerleden - kunnen nu dus niet echt reageren.

Deel: ' Clémence Ross (CDA) meer openheid rond beleggingen scholen '
Lees ook