expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit

Ivo Hommes
070 370 6126

3804

21.06.1999

CLI.NT-VOLGSYSTEEM JEUGDCRIMINALITEIT OFFICIEEL VAN START

Minister Korthals van Justitie heeft vandaag het startschot gegeven van het Cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit (CVS-jc). Dit geautomatiseerde systeem is ontwikkeld om drie organisaties die een belangrijke functie vervullen in de aanpak van jeugdcriminaliteit (politie, openbaar ministerie en Raad voor de Kinderbescherming) inzicht te geven in de contacten die zij hebben met jeugdige criminelen. Het systeem biedt de mogelijkheid om snel, vroegtijdig en consequent op te treden en kan zo voorkomen dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen. Het systeem is al operationeel in de regio.s Haaglanden en Limburg-Noord en zal zo spoedig mogelijk landelijk worden ingevoerd.

In totaal zijn er momenteel binnen de twee pilotregio.s 8.000 jongeren in het systeem opvraagbaar. Dat betreft jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die de afgelopen twee jaar contact hebben gehad met één van de drie instanties in verband met een strafbaar feit. Het CVS-Jeugdcriminaliteit koppelt de huidige registratiesystemen van de organisaties automatisch en biedt deze centraal aan. Op deze wijze is inzichtelijk wanneer het contact heeft plaatsgevonden, wat de reden is voor het contact en welke maatregelen zijn genomen. Naar verwachting zullen uiteindelijk 80.000 tot 100.000 jongeren in het systeem zijn opgenomen als het systeem landelijk is ingevoerd.

Het Cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit past in een breder kader van middelen die de gerichte aanpak van jeugdcriminaliteit moeten ondersteunen. Dit zijn onder meer: Halt-aanbod voor jeugdigen, de speciale strafunits bij de Raad voor de Kinderbescherming, uitbreiding van het aantal jeugdofficieren, het electronisch toezicht voor jongeren en de nachtdetentie. Daarnaast zal ook de celcapaciteit voor jeugdigen worden uitgebreid.

----------

21 jun 99 15:57

Deel: ' Cliënt-Volgsysteem jeugdcriminaliteit officieel van start '
Lees ook