Gemeente Heumen

06-09-2001

Cliëntadviesraad op onderzoek

Is duidelijk wanneer u recht hebt op bijstand? Weet u dat u uw eigen dossier in mag zien? Bent u tevreden over het contact met de Sociale Dienst? Is u duidelijk wat er precies aan gegevens nodig is en waarom? Deze en nog veel meer punten staan in een vragenlijst die deze week wordt verstuurd naar mensen die in 2000 of 2001 van de gemeente Heumen bijstand hebben ontvangen.
Het initiatief voor het onderzoek komt van de cliëntenadviesraad, die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft over de uitvoering van de Bijstandswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De vier leden van die raad hebben allemaal hun persoonlijke ervaring (ze hebben zelf een bijstandsinkomen), maar ze willen nu graag eens weten wat er leeft onder hun "achterban". De vragenlijsten gaan overigens alleen naar mensen met een uitkering (voor cliënten van de Wvg werd een paar jaar geleden - nog voor er een cliëntenadviesraad was - al eens een onderzoekje gedaan). De vragenlijsten kunnen anoniem worden teruggestuurd binnen twee weken na ontvangst.
Wie in 2000 of 2001 (bijzondere) bijstand kreeg, maar geen vragenlijst thuis heeft gehad kan er een ophalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Cliëntadviesraad op onderzoek in Heumen '
Lees ook