Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Cliëntenparticipatie Soc.Zekerheid

Gezocht: mensen met een WAJONG-uitkering (voor deelname aan cliëntenraden UWV

Eind 2002 werd in CG-Raad Nieuws een oproep geplaatst voor deelname aan cliëntenraden voor het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Het UWV speelt een belangrijke rol, onder meer bij de uitvoering van de WAO en reïntegratie. De inbreng van cliënten is daarbij natuurlijk een absolute noodzaak. Deze inbreng -ook vanuit de CG-Raad- is geregeld via cliëntenraden. De oproep voor deelname aan deze raden in het decembernummer leverde veel reacties op. 'Maar er is echter een duidelijke lacune bespeurbaar. Het ontbreekt vooral nog aan vertegenwoordigers met een WAJONG-uitkering', constateert beleidsmedewerker Arbeid en Sociale Zekerheid Janny Lagendijk. Zij wil daarom de oproep nog eens herhalen, maar dan uitsluitend gericht op mensen met een WAJONG-uitkering, die niet in de noordelijke provincies wonen. 'In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn we al voorzien', stelt Lagendijk vast.

Het profiel van de deelnemers waar nog naar wordt gezocht: mensen die op dit moment WAJONG-gerechtigd zijn en ervaring hebben op het gebied van 'werk zoeken'. Leeftijd speelt geen rol. Wie geïnteresseerd is in deze functie, kan contact opnemen met Janny Lagendijk, e-mail jlagendijk@cg-raad.nl. De CG-Raad heeft voor het jaar 2003 (Europees Jaar van Mensen met een Handicap) subsidie ontvangen om de ondersteuning van cliëntenraden vorm te geven. Uiteindelijk hoopt men op structurele ondersteuning van het Rijk voor dit werk, waarmee de participatie vanuit de cliënten geregeld en gegarandeerd is.

Utrecht, 25 februari 2003

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie kunt u het "Communiqué cliëntenparticipatie UWV (nummer 3, juli 2002)" raadplegen.
---

Deel: ' Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid '
Lees ook