Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO178
Datum: 9 augustus 1999

Cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid vergadert op 17 augustus

Op dinsdag 17 augustus 1999 komt het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Coppelstockzaal van het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 14.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. De agenda voor de vergadering is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het cliëntenplatform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon
5931972).

Cliëntenplatform
De gemeente Maassluis kent sinds november 1998 een cliëntenplatform voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Naast verschillende personen als vertegenwoordigers van de cliënten van deze afdeling, hebben ook vertegenwoordigers van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM) zitting in het cliëntenplatform. Het platform staat onder (onafhankelijk) voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede en heeft als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving.

Laatste wijziging: 05 August 1999

Deel: ' Cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid Maassluis '
Lees ook