Gemeente Leiden

Cliëntenraad Sociale Zaken gaat vierde jaar in

'De puntjes op de i'

Er zijn veel aparte regels voor minima. Om te zorgen dat die regels begrijpelijk blijven en ook de juiste effecten hebben, vormen enkele klanten van Sociale Zaken samen met vertegenwoordigers van organisaties voor minima de Cliëntenraad. De raad geeft beleidsadvies voor Sociale Zaken.

SOCIALE ZAKEN - 'Bij de start van de Cliëntenraad in 1998 hebben we vooral gezorgd dat de brieven en folders van Sociale Zaken makkelijker te lezen waren. Veel regelingen zijn onbegrijpelijk voor de mensen waarvoor ze zijn bedoeld. Je moet die regels goed en duidelijk uitleggen, anders kan niemand er gebruik van maken', aldus de onlangs herkozen voorzitter Ben Blankenstein.

Tientjes
Na drie jaar Cliëntenraad zijn de stukken van Sociale Zaken volgens hem zeker "helderder". Ben geeft aan dat de raad niet "het zoveelste overlegorgaan" is. 'Neem een nieuwe beleidsnota. Allerlei ambtenaren schrijven een deel daarvan; de een maakt de begroting, de ander regelt het juridische deel. Wij kijken vooral naar de effecten van dat beleid voor de klanten van Sociale Zaken zelf. Zo wordt wel eens "vergeten" dat minima er enkele tientjes per maand op achteruit gaan.' Voor de minima is volgens Ben veel geregeld, maar zonder de minima zelf. Daarom wil de raad juist vanuit de positie van de klant advies geven over het beleid. In de raad zitten ook enkele vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor de minima.

Speciaal
Eén van die vertegenwoordigers is Reinier Zandvliet, penningmeester van de raad en werkzaam voor de FNV. 'Wij hebben als vakbond al langer gezegd dat uitkeringsgerechtigden en mensen die van een minimuminkomen rond moeten komen, de klanten dus, zeggenschap moeten hebben in het beleid van Sociale Zaken.'
Maar wat heeft de raad concreet gepresteerd de afgelopen drie jaar? Ben Blankenstein: 'Het duidelijkste voorbeeld is de AV-Speciaal Regeling die met een lokale zorgverzekeraar is gesloten. De verzekeraar wilde het complete bestand van Sociale Zaken verzekeren, maar wij vonden dat daar iets tegenover moest staan. Nu zijn alle klanten van Sociale Zaken extra goed verzekerd tegen de prijs van een gewone standaardverzekering. Voor die groep zijn medische behandelingen vaak echt een aanslag op het budget, dus ze kunnen dat goed gebruiken.'
De raad vraagt ook aandacht voor allerlei regelingen waar minima mee te maken hebben, zoals de situatie van het gehandicaptenvervoer en de steeds hogere prijzen van energie en huur.

Voet tussen de deur
'Men jubelt dat iedereen met het nieuwe belastingsstelsel erop vooruit gaat, maar veel prijzen gaan hard omhoog, terwijl de uitkeringen dat nauwelijks doen', ligt Reinier Zandvliet toe. Hij vindt eigenlijk dat ook het CWI een soort Cliëntenraad zou moeten hebben. Voorzitter Blankenstein wil daar liever met zijn eigen raad "een voet tussen de deur" hebben: 'Ze kunnen ons advies nu afdoen als "niet ter zake doende", omdat we een raad vormen voor Sociale Zaken. Maar we spreken natuurlijk voor de groep waarvoor zij het beleid ontwikkelen: de minima'.
Volgens Ben wordt het advies van de Raad ook door de gemeente gewaardeerd. 'Wij geven ons advies vanuit de positie als klant. We willen precies weten wat er speelt binnen de Sociale wetgeving en wat de gevolgen voor de mensen zijn.'

Spreekuur
Het blijkt toch voor de Cliëntenraad moeilijk om de klanten van Sociale Zaken zelf te bereiken. Ben: 'Misschien schamen mensen zich om zo afhankelijk te zijn van anderen. Ze praten daar liever niet over, terwijl wij ze willen helpen en adviseren.'
Daarom start de raad vanaf vier september met een spreekuur. Elke eerste en derde donderdag van de maand zal het spreekuur worden gehouden. Tot nu toe lopen volgens Ben mensen vaak regelingen mis omdat ze niet weten dat ze er zijn of hoe ze werken. Dat heeft volgens hem ook te maken met "drempelvrees". 'Mensen komen liever naar ons kantoor hier in het FNV-gebouw dan dat ze naar de sociale dienst stappen. En wij willen ze dan ook van harte uitnodigen om hier langs te komen.'

Meer weten?
Als u meer weer weten over de Cliëntenraad of advies wilt hebben over de diverse regelingen voor minima kunt u bellen met Reinier Zandvliet, penningmeester van de raad (071-5790401). Het kantoor van de Cliëntenraad Sociale Zaken Leiden is te vinden in het FNV-gebouw aan de Perzikweg 7, 2321 DG Leiden.

De volledige Cliëntenraad na installatie. De twaalf klanten van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van organisaties voor minima zullen ook de komende drie jaar beleidsadvies verstrekken. Foto: Wim van Noort.

Reinier Zandvliet (penningmeester) en Ben Blankenstein (voorzitter) van de Cliëntenraad Sociale Zaken. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Cliëntenraad Sociale Zaken Leiden gaat vierde jaar in '
Lees ook