Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 3 september 1999 _________________________________________________________________

In rede bij opening Academisch Jaar UM

Von der Gablentz bepleit `Club van Rome' voor Europese kennismaatschappij

In Europa moet een breed maatschappelijk debat gaan worden gevoerd over een gemeenschappelijke kennismaatschappij. De opbouw van een kennismaatschappij van Europese dimensie is van vitaal belang voor de toekomstige (concurrentie)positie van Europa in de wereld. De instelling van een `Club van Rome' kan als aanjager van het brede maatschappelijke debat gaan dienen.
Rector O. von der Gablentz van het Europa-college in Brugge (B) doet deze oproep tot Europa a.s. maandag in Maastricht tijdens de opening van het Academisch Jaar van de Universiteit Maastricht (UM).

Uur waarheid

In het brede maatschappelijke debat spelen universiteiten volgens Von der Gablentz een cruciale rol. Tenminste, als ze die rol willen nemen. Von der Gablentz: "Voor de Europese universiteiten wordt de eeuwwisseling het uur van de waarheid. Zullen zij in staat zijn op hun eigen terrein van kennis en opleiding de noodzakelijke impulsen te geven voor Europa’s toekomst? Of blijven zij buitenspel staan bij de beslissende maatschappelijke vernieuwingsprocessen zoals vijftig jaar geleden bij de Europese eenwording. Ik denk dat onze universiteiten vandaag een twee kans krijgen hun rol te spelen bij de waarschijnlijk belangrijkste maatschappelijke vernieuwing: de opbouw van een kennismaatschappij van Europese dimensie."

Nieuwe postdoctorale opleiding
Voorafgaande aan zijn rede tijdens de opening van het Academisch Jaar, zal Von der Gablentz maandag de nieuwe postdoctorale opleiding European Public Affairs officieel laten beginnen. De Universiteit Maastricht verzorgt deze eenjarige opleiding samen met EIPA, het Europese Instituut voor Bestuurskunde in Maastricht. Vijftien studenten uit tien landen hebben zich aangemeld voor het Engelstalige programma, dat hen wegwijs zal maken in de Europese Unie.

Deel: ' `Club van Rome' voor Europese kennismaatschappij bepleit '
Lees ook