Club Van Tien Miljoen doet beroep op kabinet voor bevolkingspolitiek


VALKENSWAARD, 20151025 -- "Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder hebben nooit duidelijke criteria gehanteerd voor het maximum aanvaardbare aantal inwoners. Welke regeringscombinatie er ook zat, nooit lagen er objectieve, rationeel opgestelde criteria ten grondslag aan het maximaal aanvaardbare aantal inwoners in Nederland. Juist nu, met de massale immigratie, zouden regeringsbesluiten heldere criteria moeten hebben hoe de migratiestromen kunnen worden beheerst", zo stelt Paul Gerbrands, voorzitter van de Stichting De Club van Tien Miljoen (CVTM)*

Waar Europa geen visie heeft en talmt, daar streeft de CVTM dat de Nederlandse regering een oplossing heeft die niet alleen houdbaar is voor de korte termijn, maar een waarmee Nederland nog decennia vooruit kan. De CVTM doet een krachtige oproep aan de politiek om een goed onderbouwd beleid voor bevolkingspolitiek te ontwikkelen. Een staatscommissie zou hiervoor een uitstekend opstapje zijn. Die kan uitrekenen hoeveel grond, energie, drinkwater, voedsel, woningen, scholen, banen, uitkeringen en pensioenen dit land nodig heeft om de welvaart van haar inwoners op peil te houden. Daarop baseert de regering vervolgens haar beleid. CVTM beweert met kracht van argumenten dat er in Nederland hooguit tien miljoen mensen een menswaardig bestaan kunnen hebben.

Nooit heeft de politiek een standpunt ingenomen over het gewenste aantal inwoners voor dit land. Juist daarom wordt met het beleid ten aanzien van vluchtelingen slechts een slag in de lucht geslagen. CVTM doet een klemmend beroep op de Nederlandse politiek om met duidelijke argumenten voor het aantal inwoners en dus ook het aantal vluchtelingen in ons land te komen.  Het zou de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek vergroten.

*) De Stichting De Club van Tien Miljoen (CVTM) is opgericht in 1994 en richt zich op verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle (legale) inwoners van Nederland. CVTM ziet de voortschrijdende overbevolking zowel mondiaal als in eigen land als de grootste bedreiging van die kwaliteit, voor ons, maar vooral voor de volgende generaties. CVTM stelt zich daarom tot doel dat de bevolking in Nederland op termijn terug gaat naar een verantwoord aantal, met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Een richtinggevend getal is vooralsnog tien miljoen, hetgeen neerkomt om circa driehonderd mensen per vierkante kilometer.


Deel: ' Club Van Tien Miljoen doet beroep op kabinet voor bevolkingspolitiek '
Lees ook