Persberichten - 03/03/2003

CMB overweegt de afsplitsing van haar industriele gastransport- en offshore activiteiten

Op de volgende vergadering van de raad van bestuur van CMB, op 27 maart 2003, zal de raad zich beraden over de afsplitsing van de industriële gastransport- en offshore activiteiten in een nieuwe Belgische vennootschap Exmar met een afzonderlijke notering op Euronext Brussels. De activiteiten van transport van ruwe olie Euronav en droge bulk Bocimar zullen verder samen blijven in het huidige CMB. Als gevolg van de splitsing zullen aan alle aandeelhouders

van CMB nieuwe aandelen van Exmar worden toegekend pro rata hun aandeelhouderschap in CMB terwijl zij tegelijkertijd hun bestaande CMB aandelen zullen blijven behouden. Het voorstel tot afsplitsing is gebaseerd op de volgende overwegingen:
* De gastransportactiviteit heeft de nodige maturiteit en omvang bereikt om zich verder te ontwikkelen als een onafhankelijke onderneming met een toonaangevende positie in de internationale markt van gastransport.


* De verwachtte toename van het verbruik van LNG en LPG op wereldvlak creëert belangrijke groeimogelijkheden voor Exmar. CMB gelooft dat Exmar als onafhankelijke onderneming beter geplaatst is om in te spelen op deze opportuniteiten.


* De gastransportactiviteiten hebben een ander financieel profiel dan de meer cyclische en minder industriële transportactiviteiten van CMB in droge bulk en ruwe olie.


* De splitsing zal Exmar toelaten nieuwe investeerders, inclusief gespecialiseerde institutionele investeerders, aan te trekken die wensen te investeren in een onderneming gespecialiseerd in gastransport. Bovendien zal Exmar gespecialiseerde financieringstechnieken die specifiek beschikbaar zijn voor zulke bedrijven onderzoeken.

De raad van bestuur zal al dan niet beslissen een splitsingsvoorstel aan een buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Indien de raad van bestuur beslist verder te gaan, zal een prospectus worden voorbereid dat aan de Commissie voor Bank- en Financiewezen zal worden voorgelegd. De splitsing zal gebeuren onder de vorm van een partiële splitsing.

CMB heeft een aanvraag tot ruling ingediend bij de Ruling Commissie teneinde bevestiging te bekomen van de fiscale neutraliteit van deze verrichting.

Indien de splitsing plaatsvindt, zou er tussen de grootaandeelhouders een ruil gebeuren van het geheel of een deel van hun CMB respectievelijk Exmar aandelen zodat ieder van de grootaandeelhouders in hoofdzaak aandelen bekomt van die entiteit waar zijn managementverantwoordelijkheid ligt. Marc Saverys zou CEO blijven van CMB en Nicolas Saverys zou CEO worden van de nieuwe genoteerde vennootschap Exmar. Deze ruil zal buitenbeurs plaatsvinden tegen voorwaarden die niet hoger zullen zijn dan de marktprijs en zal dan ook geen aanleiding geven tot een verplicht publiek bod.

De raad van bestuur van CMB wordt bij de beoogde splitsing geadviseerd door Petercam, Fortis Bank, UBS Warburg en Linklaters De Bandt.

Bron: CMB
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' CMB overweegt afsplitsing industriele gastransport- en offshore acti.. '
Lees ook