Persberichten - 22/07/2002

CMB- Zwak Resultaat Voor De Scheepvaartactiveiten

CMB Persmededeling Communiqué de presse 19.07.2002 Press release

ZWAK RESULTAAT VOOR DE SCHEEPVAARTACTIVEITEN

Het directiecomité van CMB heeft kennis genomen van de resultaten voor het eerste semester van 2002. Het geconsolideerd resultaat (na belastingen) voor het eerste semester van 2002 wordt geschat op 41 miljoen EUR. Ter vergelijking, het geconsolideerd resultaat voor de eerste helft van 2001 bedroeg 100 miljoen EUR en 82 miljoen EUR voor het ganse jaar 2001. De cashflow voor het eerste semester wordt geschat op 132 miljoen EUR (170 miljoen EUR voor het eerste semester van 2001). De bijdrage van de verschillende afdelingen aan het geconsolideerd resultaat kan als volgt samengevat worden: eerste kwartaal tweede kwartaal eerste semester eerste semester in miljoen EUR 2002 2002 2002 2001
Bocimar - droge bulk -8 -10 -18 6
Euronav - tankers -2 -2 -4 65 Exmar - gas 9 -4 5 18
Naviga - verzekeringen* -5 holding 55 3 58 16
geconsolideerd resultaat 54 -13 41 100

in EUR per aandeel
aantal aandelen 7.600.000 7.600.000 7.600.000 8.100.000 geconsolideerd resultaat 7,10 -1,71 5,39 12,35 cashflow 16,18 1,18 17,36 20,99


* Er wordt geen bijdrage van Naviga aan het geschatte resultaat opgenomen. De verkoopsovereenkomst van de Naviga groep voorziet in resultaat ten gunste van de koper vanaf 1 januari 2002. Het op 10 juli 2002 aangekondigde akkoord vermeldt een verkoopprijs van 108,9 miljoen EUR. In de modaliteiten van de prijsbepaling wordt rekening gehouden met de resultaten van de Naviga groep van 1 januari tot en met 30 juni 2002. Op deze verkoop realiseert CMB een meerwaarde van ongeveer 63 miljoen EUR.
* * *
Bocimar
Tijdens het tweede kwartaal bleven de markten voor het vervoer van droge bulk zeer zwak wat duidelijk weerspiegeld wordt in het resultaat. Euronav
Ook de markt voor het vervoer van ruwe olie heeft zich in de loop van het tweede kwartaal niet hersteld. Op de verkoop van de Flandre (1977 - 259.646 dwt) realiseerde Euronav een meerwaarde van 5 miljoen EUR. Er wordt verwacht dat de markten voor het vervoer van droge bulk en ruwe olie zich zullen herstellen tegen het jaareinde. CMB Persmededeling Communiqué de presse 19.07.2002 Press release Exmar
In deze afdeling is het resultaat getekend door een sterke toename van de wachttijd. Tevens houdt het resultaat van Exmar rekening met een meerwaarde van 9 miljoen EUR gerealiseerd op de verkoop van de Sombeke (1990 - 33.619 m3). Begin juli slaagde Exmar erin om het LNG-schip Excalibur vrij te maken van Enron dat "Chapter 11" bescherming tegen faillissement heeft aangevraagd. De huidige marktomstandigheden zijn van die aard dat er voldoende interesse is voor dit schip zowel voor korte- als langetermijnbevrachting. Holding
De verkoop van 40% van Hesse-Noord Natie heeft een netto impact op het resultaat van 59 miljoen EUR (105 miljoen EUR meerwaarde en 46 miljoen EUR voorziening voor balansgaranties). Verder houdt het resultaat voor deze divisie rekening met een bijdrage van 2 miljoen EUR van Hesse-Noord Natie, zijnde het aandeel van CMB (20%) in het resultaat van HNN.
***
Alle vermelde cijfers werden nog niet gecontroleerd door de commissaris.
***
Halfjaarverslag beschikbaar : 5 september 2002
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2002 : 18 oktober 2002
***
contact : Ludwig Criel

+ 32 3 - 247 56 20 www.cmb.be

Voor een betere leesbaarheid:
Zie het origineel http://www.beurs.be/pc/nlc00....Id=10&language=NL .
Bron: CMB
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' CMB Persmededeling Communiqué de presse 19.07.2002 Press release '
Lees ook