CMG


CMG en de Kröller Boom Groep ontwikkelen Employee Benefits toepassing 'EB-online'

Amstelveen,30 augustus 2001 - CMG als ICT dienstverlener en de Kröller Boom Groep, specialist op het gebied van Employee Relations Management, hebben gezamenlijk de employee benefits applicatie EB-online ontwikkeld. Met deze applicatie kunnen medewerkers inzicht krijgen in hun arbeidsvoorwaarden en zelf keuzes maken in hun arbeidsvoorwaardenpakket. Dit alles binnen een door de werkgever aangegeven kader. EB-online is operationeel in een intranetomgeving, maar kan ook draaien in een Internetomgeving, waarbij de server binnen de beveiligde omgeving van CMG staat. Beide bedrijven bieden met de ontwikkeling van EB-online een oplossing voor een groot HRM-probleem, namelijk het vinden en behouden van kwalitatief goed personeel.

Dick Wouters, directeur van de Kröller Boom Groep: "Ondanks tekenen van een afkoelende economie zal naar verwachting de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt de komende jaren een structureel karakter krijgen. Een levenslang dienstverband komt steeds minder voor en de loyaliteit van de medewerker aan de werkgever neemt af. Hierdoor verschuift de macht in hoog tempo van de werkgever naar de medewerker. Een van de gevolgen is dat de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers steeds meer de doorslag geven bij de keuze voor een bedrijf, zeker als zij deze voorwaarden flexibel kunnen samenstellen. Dat betekent dat flexibilisering eigenlijk een must is om personeel vast te houden."

Manfred Albersen, directeur CMG, HRM en Payroll solutions: "Helder communiceren over arbeidsvoorwaarden gebeurt nog steeds onvoldoende. Om er als werkgever voor te zorgen dat je medewerkers ook echt weten hoe groen het gras is in hun huidige omgeving, zal de werkgever duidelijker en beter moeten communiceren. Beter communiceren met de traditionele middelen betekent meer tijd en een aanzienlijke lastenverzwaring voor de directe manager en de P&O afdeling. EB-online voorziet in eenduidige en duidelijke communicatie en waarmee deze lastenverzwaring juist voorkomen wordt. Alle informatie over arbeidsvoorwaarden en de effecten van mogelijke keuzen wordt door het systeem gegeven."

CMG, met de verwerking van meer dan 1 miljoen salarissen een van de grootste bedrijven op het gebied van salarisverwerking in Nederland, heeft de bouw van de EB-online voor haar rekening genomen. Het is een intra- of Internetapplicatie gericht op de medewerker, die zowel vanaf de werkplek als vanuit huis toegang tot het systeem kan hebben. Bedrijven die niet beschikken over een intranetserver kunnen gebruik maken van de mogelijkheden tot hosting die CMG biedt. CMG en de Kröller Boom Groep dragen zorg voor de implementatie, opleiding en het standaard onderhoud, hetgeen onder meer inhoudt dat na wetswijzigingen en veranderde regelgeving het product wordt aangepast.

EB-online is modulair van opbouw. Is het alleen te doen om betere communicatie over arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen, dan kan een bedrijf alleen de Inzicht-module gebruiken. De Flex-module stelt de medewerker in staat om zelf keuzes te maken uit een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. De modules kunnen gefaseerd worden geïmplementeerd. Bij de opzet van de software is rekening gehouden met de grote diversiteit aan branches en CAO's.

EB-online wordt gevoed met gegevens uit het personeelsinformatiesysteem, de salarisadministratie en andere systemen die personeelsgegevens bevatten, zoals bijvoorbeeld verzekeringsadministraties. De interface is systeemonafhankelijk en kan aansluiten op ieder product. EB-online is ontwikkeld voor het Microsoft-platform. Door de koppeling aan bestaande systemen bespaart EB-online de afdeling personeelszaken en de personeels- en salarisadministratie veel werk. Niet alleen wordt de stroom van vragen van medewerkers aan deze afdelingen ingedamd, ook kunnen de gemaakte keuzes automatisch worden verwerkt in de achterliggende systemen.

Inzicht-module
De Inzicht-module zorgt ervoor dat de medewerker inzage krijgt in de geldende arbeidsvoorwaarden. In deze module worden alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden getoond en krijgt de gebruiker toegang tot het elektronische arbeidsvoorwaardenhandboek. Door op een arbeidsvoorwaarde te klikken wordt het handboek geopend en verschijnt uitleg over de desbetreffende arbeidsvoorwaarde. Naast de werknemerskosten worden ook de werkgeverskosten duidelijk getoond, waardoor de medewerker ook een beter inzicht krijgt in de daadwerkelijke waarde van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de medewerker op ieder moment een actueel Employee Benefit Statement uitdraaien, waarop alle persoonlijke arbeidsvoorwaarden helder worden weergegeven.

Flex-module
Met de Flex-module kan de medewerker volledig zelfstandig arbeidsvoorwaarden uitruilen, binnen de door de organisatie vastgestelde grenzen. Deze module geeft alle mogelijkheden weer en presenteert de effecten van uitruil helder en overzichtelijk. Door middel van één druk op de berekeningsknop worden de resultaten getoond van de opgegeven wijzigingen. De medewerker kan met de Flex-module diverse scenario's simuleren om tot een optimaal pakket te komen.

De Kröller Boom Groep
De Kröller Boom Groep is op het gebied van Employee Relations Management een van de belangrijkste aanbieders in Nederland. De Kröller Boom Groep ontwikkelt concepten waarmee werkgevers hun belangrijkste asset - Human Capital - optimaal kunnen motiveren. Het dienstenpakket bestaat uit het aanbieden van employee benefits producten, consultancy en loyaliteitsprogramma's. Eveneens biedt de Kröller Boom Groep ondersteuning bij het uitvoeren van HRM-activiteiten van een organisatie.

CMG
CMG is een wereldwijd opererende Informatie & Communicatietechnologie (ICT) groep, met een leidende positie in zowel zakelijke ICT-dienstverlening als in oplossingen voor draadloos dataverkeer. CMG levert haar diensten en oplossingen binnen een breed scala aan markten, waaronder financiële dienstverlening, transport, telecommunicatie, media, petrochemische industrie, utilitybedrijven, retail, productiebedrijven en overheden. De Groep biedt ook langetermijn-beheer van bedrijfsprocessen, van salarisverwerking, call centra en netwerken tot het beheer van infrastructuren, applicatie-onderhoud en hosting services. Het bedrijfsonderdeel CMG Wireless Data Solutions heeft een leidende positie in wireless messaging en gateway producten, mobile Internet en e-mail, cell broadcast en customer care & billing systemen.

CMG is opgericht in 1964 en heeft hoofdkantoren in Londen en in Hoofddorp. Het bedrijf implementeert en ondersteunt applicaties voor klanten wereldwijd, vanuit vestigingen in 16 landen. Het bedrijf is genoteerd aan de effectenbeurzen in Londen (FTSE 100 - en techMARK 100 index) en in Amsterdam (AEX Midkap en Euronext 100 index).

Deel: ' CMG en Kröller Boom ontwikkelen Employee Benefits toepassing '
Lees ook