Investering van 6 miljoen gulden in geheel nieuw schooladministratie- en informatiesysteem

Den Haag, 14 juni 1999 - In opdracht van de scholengebruikersorganisatie Informatie Beheer Onderwijs (IBO) ontwikkelt CMG Public Sector Schoolfact 6, een geheel nieuw schooladministratie- en informatiesysteem. Het contract dienaangaande werd onlangs in Den Haag getekend. IBO investeert 6 miljoen gulden in de ontwikkeling van dit systeem. Schoolfact 6 betreft geen herziening van de huidige versie 5, maar een volledig nieuwe ontwikkeling. Het nieuwe product wordt niet alleen afgestemd op het Microsoft Windows platform, maar het kan dankzij de nieuwe opzet uitgroeien tot een complete, interactieve leeromgeving. Schoolfact 6 is bestemd voor het VMBO en het VWO en zal door CMG in maart 2000 worden opleverd.

De ontwikkeling van een geheel nieuw systeem is nodig vanwege de sterk onderwijsinhoudelijke vernieuwingen, zoals de invoering van de Tweede Fase in HAVO en VWO en leerwegen in het VMBO. Bovendien bieden de ontwikkelingen in de techniek vele nieuwe mogelijkheden. De nieuwe software beoogt niet alleen het ondersteunen van administratieve processen, beheertaken en de informatieplicht naar verschillende instanties, maar ook de integratie van onderwijsorganisaties, planning en digitale leeromgevingen.

Aan het vernieuwde schooladministratiesysteem bestaat grote behoefte. Er zijn echter - juist vanwege de grote complexiteit - vrijwel geen Nederlandse softwarebedrijven die het voor eigen risico en rekening willen ontwikkelen. CMG en deskundigen van IBO werken nauw samen, om een zo goed mogelijk systeem voor het onderwijs te realiseren. Aan het project werkt een bouwteam van 15 consultants van CMG Public Sector. CMG kreeg de opdracht onder meer vanwege de ruim 14 jaar ervaring, die het bedrijf heeft in de ontwikkeling van administratieve software voor het onderwijs. Zo ontwikkelde het bedrijf ook de vorige versie van het Schoolfact en het Noise-programma voor het BVE-veld.
Het zeer uitgebreide Schoolfact 6 wordt gebouwd met behulp van Microsoft Visual Basic en maakt gebruik van het Microsoft SQL Server relationele databasemanagementsysteem. De keuze voor Microsoft is ingegeven door de marktpositie en continuïteit die dit bedrijf kan garanderen. CMG heeft samen met IBO voor ontwikkeling in Visual Basic gekozen, omdat de scholen hiermee naar behoefte betrekkelijk eenvoudig zelf de functionaliteit van Schoolfact uit kunnen breiden. Docenten kunnen bijvoorbeeld leerstofmodules ontwikkelen en deze met behulp van Schoolfact integreren. Schoolfact 6 draait onder Windows NT en is voorbereid op Windows 2000. Het systeem kan onder andere worden ingezet als een 'thin client'-systeem en binnen een intranetinfrastructuur.

CMG
CMG is een toonaangevende Europese IT-Services Groep, die zakelijke IT-diensten levert in de vorm van consultancy, systeemontwikkeling, software-applicaties en informatieverwerking. CMG is opgericht in 1964 en is internationaal actief vanuit haar Europese bases in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. CMG implementeert en ondersteunt applicaties voor klanten over de gehele wereld. De Groep is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en Amsterdam.

CMG levert kennis, producten en oplossingen aan de financiële sector, handel, transport en industrie, telecommunicatie-, media-, energie- en nutsbedrijven en overheid. Een groeiend aantal diensten op het gebied van informatieverwerking en andere beheersdiensten wordt geleverd waaronder salarisverwerking, personeelsinformatiesystemen, beheer van call centers en netwerken.

CMG werkt nauw samen met haar klanten om bij te dragen aan hun succes. Middels de kwaliteit van haar dienstverlening en door de langdurige toewijding van haar medewerkers, levert CMG toegevoegde waarde aan de business van haar klanten. Dit vormt een basis voor het lange termijn succes van de Groep.

Deel: ' CMG ontwikkelt Schoolfact 6 '
Lees ook