CMG15 mei 2002

CMG PLC ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS:
DE HUIDIGE GANG VAN ZAKEN

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CMG plc, te houden te Londen om 10.00 uur op 15 mei 2002, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur van CMG, Cor Stutterheim, de volgende verklaring over de huidige gang van zaken afleggen:

Sinds de presentatie van de jaarcijfers over 2001 op 27 februari jl, zijn de zaken over het algemeen gecontinueerd in lijn met de verwachtingen die we toen hebben weergegeven.

Voor onze ICT services business is de vraag gelijk gebleven. Er is een aantal gebieden met een voortdurende sterke prestatie, met name in onze sectoren Overheid en Outsourcing, maar daar tegenover staan andere sectoren waar de klanten nog niet voldoende vertrouwen hebben om nieuwe projecten te beginnen, behalve daar waar het meetbare kostenbesparingen oplevert in hun huidige rapportage periode. Als gevolg daarvan, is het waarschijnlijk dat onze omzet voor het eerste half jaar licht lager zal zijn dan voor het tweede halfjaar van het vorig jaar, maar de operationele marge voor ICT services zal op een vergelijkbaar niveau blijven (H2 2001: 7,3%). Ondanks de lagere operationele marge in de Benelux, die onder invloed staat van voortdurende prijsdruk en een lagere productiviteit, laat deze winstgevendheid het resultaat zien van de kostenbesparingen en de herstructureringsmaatregelen die zijn doorgevoerd in 2001.

In onze Wireless Data Solutions business, verloopt de business volgens onze eerder uitgesproken verwachting van duidelijke omzetgroei en de noodzaak om winst voor het hele jaar 2002 een winst te rapporteren. Het wereldwijde contract met Hutchison 3G en de voortgaande verkoop van 2.5/3G multimedia messaging en unified communications producten onderschrijven die verwachting, net als omzetten uit onderhoudscontracten en voortgaande groei in SMS capaciteit in markten buiten Europa, met name in Noord en Zuid Amerika en Zuid Oost Azië. Hoewel we, onvermijdelijk, niet alle contracten in de multimedia messaging arena hebben gekregen, hebben we geleverd of bevestigde opdrachten ontvangen voor twaalf systemen en hebben we onszelf gepositioneerd als één van de leiders op het gebied van de volgende generatie messaging systemen. Er wordt op dit moment een belangrijk aantal testen uitgevoerd bij potentiële klanten. In de afgelopen weken, hebben we ook de introductie van i-mode in Europa gezien met CMG als leverancier van de draadloze portal- en softwaresystemen aan de betrokken operators.

Zoals gezegd tijdens de presentatie van de jaarcijfers, zullen de omzet en de winstgroei in de ICT services in de tweede helft van 2002 afhangen van een ommekeer in de economie en van een toename van het omzetten van offertes in opdrachten. We hebben op dit moment, zoals te verwachten, nog geen duidelijk zicht op het orderboek en de afzetmogelijkheden voor de tweede helft van het jaar, met name voor het laatste kwartaal. We zien nog geen duidelijke signalen van substantieel herstel in de vraag binnen de zwakkere sectoren. Echter, onze prestaties blijven onder deze duidelijke moeilijke marktcondities ondersteund door ons aandeel in de Overheids en Outsourcingsmarkt, waar we onze positie versterken door gerichte marketing en verkoop activiteiten.


- EINDE -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cor Stutterheim, Voorzitter, CMG plc Tel: +31 (0) 20 67 20 444

David Robbie, Finance Director, CMG plc Tel: +44 (020) 7592 4646

Heleen Kamerman, CMG plc Tel: +31 (0) 20 67 20 444

Deel: ' CMG PLC algemene vergadering van aandeelhouders de huidige gang van.. '
Lees ook