Ingezonden persbericht

Loonbod De Vries sector Rijk aardig voor 12 maar niet voor 39 maanden

Als de minister de beloningspositie voor hoger opgeleiden wil verbeteren en daarnaast iedere rijksambtenaar een reële loonstijging wil geven, dan is de 9,5 procent die De Vries nu biedt, genoeg voor 12 maar niet voor 39 maanden. Dit zegt de vakcentrale CMHF in reactie op de voorstellen voor de nieuwe CAO Rijk van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe CAO geldt voor bijna 120.000 rijksambtenaren.

De CMHF is voorzichtig ten aanzien van de voorgestelde modernisering van het beloningsstelsel. De werkgever wil toe naar een systeem waarin resultaten worden beloond (prestatieloon) en de groei door de schaal wordt bepaald door de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag (ontwikkelingsbeloning). De CMHF heeft hier niets op tegen, maar vindt het sterk afhangen van de cultuur en de ontwikkeling van een organisatie. Overbodig om te stellen dat de kwaliteit van het management om dergelijke beloningswijzen vorm en inhoud te geven cruciaal is voor het welslagen naast voldoende budget.

Voorts is het voorstel de arbeidsduur te flexibiliseren door het mogelijk te maken op vrijwillige basis structureel voor maximaal 40 uur op weekbasis te kiezen, waardoor de beloning voor meer gewerkte uren doorwerken naar het pensioen. Een CMHF-standpunt dat al jaren wordt gehuldigd en dus zonder meer overgenomen kan worden.
Een bonus voor ambtenaren die na hun spilleeftijd (61/62) doorwerken oogt sympathiek.
Dit geldt nadrukkelijk niet voor de voorgestane maatregelen voor de ziektekostenregelingen. Gezien de recente afspraken op dit punt vindt de CMHF verlaging van het niveau van de ziektekosten geen onderwerp voor de CAO.
Tot slot wil de werkgever door met persoonsgebonden ontwikkelbudgetten, hetgeen spoort met de inzet van de werknemers.
Op 12 en 13 september spreken partijen inhoudelijk over de wederzijdse voorstellen. De volgende geplande overlegdata zijn 25 en 27 september, en 10, 11 en 12 oktober.

Meer informatie:
Onderhandelaar mr. Jan Hut, tel: 06-26 86 23 85
Voorlichter Ellen Vloedbeld, tel: 070-419 19 47

Dit persbericht en de CAO-inzet van zowel BZK als de centrales zijn ook te vinden op www.cmhf.nl

Deel: ' CMHF niet tevreden met CAO voorstel minister De Vries '
Lees ook