CMU pleit voor demonstratielocatie buiten historische centrum Utrecht


Utrecht, 20151024 -- Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft haar zorg geuit aan burgemeester Van Zanen omtrent de geplande demonstratie van zondag 8 november op de Neude en verzoekt met klem een andere locatie in het centrum van de stad te kiezen waar bezoekers, ondernemers en verkeer niet in gevaar worden gebracht.

In de onmiddellijke nabijheid van de Neude, aan de Oudegracht, de Ganzenmarkt en de Stadhuisbrug vindt op 8 november de Sint Maartensmarkt plaats. Deze markt trekt ieder jaar enkele duizenden bezoekers. In geval van wanordelijkheden is dit een belangrijke vluchtroute en is de kans aanzienlijk dat deze vreedzame markt wordt verstoord.

Daarnaast is de Neude een belangrijke doorgangsroute voor verkeer. Zowel voor de vele honderden bussen als voor vele duizenden fietsers. Wanordelijkheden tijdens de demonstratie kunnen tot gevolg hebben dat deze doorgangsroute wordt afgesloten. Dit zal ernstige gevolgen hebben die in het gehele centrum voelbaar zijn. Ook maken vele bezoekers graag gebruik van de horecagelegenheden die op de Neude zijn gevestigd. Een demonstratie, ontneemt hen de mogelijkheid voor een ontspannen moment en benadeelt de ondernemers.

De zaterdag- en zondagmiddag zijn bij uitstek dé bezoekmomenten aan het centrum van Utrecht. Het aantal bezoekers aan het kernwinkelgebied is op deze dagen gemiddeld 160.000: 1/3 van het wekelijks aantal bezoekers. Ongeveer de helft van de bezoekers komt van buiten Utrecht.

Jacques Blommendaal, voorzitter CMU: “Met de vooraankondiging van een vervolg op de demonstratie in november maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van publiek en ondernemers, als wel het economisch welzijn in het Utrechtse centrum. Graag zouden wij zien dat demonstraties plaats vinden op een locatie buiten het al zo drukke en compacte gebied in het historische deel van het centrum.”Noot voor redacties:

Deel: ' CMU pleit voor demonstratielocatie buiten historische centrum Utrecht '
Lees ook