UPC N.V.

CNN WEER TE ZIEN IN HET VERSPREIDINGSGEBIED VAN UPC IN FRIESLAND

Schiphol-Rijk - 11 september 2001 - Sinds dinsdagavond 11 september is CNN weer te zien in het UPC verspreidingsgebied in Friesland. Op 3 september j.l. wijzigde UPC het televisiepakket in Friesland. In het nieuwe televisiepakket werd Euronews opgenomen en verdween CNN. Deze selectie vond plaats op basis van het UPC distributiebeleid.

Euronews had aangegeven haar uitzendingen aan te passen op de Nederlandse markt (Nederlands gesproken/ondertiteld) en kreeg daardoor een hogere prioriteit dan de niet specifiek op de Nederlandse markt gerichte internationale nieuwszenders BBC World en CNN. Vanmiddag heeft Euronews echter aan UPC bevestigd dat zij haar beleid heeft gewijzigd en dat zij voorlopig geen Nederlandstalige programma's zullen aanbieden. Het gevolg hiervan is dat CNN terugkomt op de kabel in Friesland. UPC heeft door de huidige situatie in Amerika besloten per direct hier uitvoering aan te geven

UPC zal in een aantal gemeentes waar Euronews wordt doorgegeven inventariseren welke mogelijke gevolgen de beleidswijziging van Euronews voor de tv-pakketten in die gemeentes heeft.

UPC heeft voor de samenstelling van het standaardpakket televisie gekozen voor een zoveel mogelijk uniforme aanpak. Voorheen werden standaardpakketten op verschillende manieren samengesteld, als gevolg van historische verschillen, contractuele afspraken met gemeenten en verschillende werkwijzen van de rechtsvoorgangers van UPC. Deze verschillen hebben in het verleden geleid tot grote operationele problemen, juridische procedures en staan een duidelijke communicatie met onze klanten in de weg. UPC heeft een nieuwe aanpak voor de samenstelling van het standaardpakket televisie vastgelegd in een 'kabeltelevisienota'. Voor de samenstelling van het standaardpakket dat vanaf september 2001 zal worden aangeboden, heeft UPC gewerkt volgens de principes die in deze nota beschreven staan.

Deel: ' CNN weer te zien in verspreidingsgebied UPC in Friesland '
Lees ook