CNV

CNV: Afschaffen spaarloon drijft lonen omhoog

'Met het afschaffen van de spaarloonregeling is het Kabinet-Balkenende duurder uit. Als het fiscale voordeel van deze regeling komt te vervallen, willen werknemers hiervoor compensatie in de loonontwikkeling,' aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra. 'Er komt dan ook niks terecht van de 800 miljoen euro die het kabinet wil bezuinigen. Het wegvallen van de spaarloonregeling betekent voor werknemers namelijk een belastingverzwaring van circa drie procent van het brutoloon.'

Het CNV mist de visie achter de maatregel de fiscale voordelen van de spaarloonregeling af te schaffen. Terpstra: 'Er is wel nagedacht over wat de nieuwe maatregel zal opleveren, maar niet over wat ze zal gaan kosten.' Circa drie miljoen Nederlanders maken gebruik van de spaarloonregeling. Gezamenlijk leggen ze 2,2 miljard euro in. Per spaarder betekent dat een gemiddeld belastingvoordeel van 300 euro. Terpstra: 'Drie procent van het bruto modale inkomen, dus. Percentages die zwaar meewegen aan de onderhandelingstafel.'

In het begin van de jaren negentig werd beleid ontwikkeld gericht op een gematigde loonkostenontwikkeling. CAO-onderhandelaars volgden massaal de oproep van het kabinet om de gunstige regeling toch vooral mee te wegen bij het maken van afspraken. Op deze manier kreeg een beleidsvoornemen uit Den Haag invloed op de looneis van de vakbeweging. 'Een ongewone situatie, waarmee de onderhandelaars van CDA, LPF en VVD geen rekening hebben gehouden, zo te zien,' aldus Terpstra.

Het CNV publiceert per heden tien weken lang een wekelijkse column op www.cnv.nl waarin CNV-bestuurders reageren op onderdelen uit het regeerakkoord. Deze week bijt CAO-coördinator Rienk van Splunder het spits af met een bijdrage over de spaarloonregeling.

Einde persbericht

Voor nadere informatie Bart Zwagemaker
Tel. 030-2913709, 06-22514746

16 jul 02 15:54

Deel: ' CNV Afschaffen spaarloon drijft lonen omhoog '
Lees ook