expostbus51


CNV

CNV'er Terpstra bestempelt overheid als ongeloofwaardig

Let op: embargo vervalt

DE en de Gasunie dumpen vooral oudere werknemers in de WW

Het CNV vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan het onethische gegraai van bedrijven als Douwe Egberts en de Gasunie. Beide bedrijven dumpen veelal oudere werknemers in de WW. Ze doen dat niet omdat het slecht gaat met hun bedrijf, maar omdat ze meer winst willen maken. 'Bovendien is de overheid ongeloofwaardig. Enerzijds zegt minister Jorritsma dat werknemers langer moeten werken, maar anderzijds stemt de overheid er als aandeelhouder van de Gasunie doodleuk mee in dat het bedrijf mensen dumpt. Ik heb daar geen goed woord voor over', aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra vanavond tijdens een ledenvergadering in Kollum.

Terpstra reageert op het beleid van de Douwe Egberts-vestiging in Groningen en de Gasunie-vestiging in Joure. DE ontslaat oudere werknemers vanwege reorganisaties en andere bezuinigingsacties. De betrokkenen voelen dit als dumpen van ongewenst personeel. De werknemers worden via de kantonrechter ontslagen, waarbij het grootste deel van de ontslagkosten betaald wordt door de maatschappij via de WW. Deze ontslagmethode wordt vaker toegepast als een bedrijf in de problemen zit. Maar mensen ontslaan met als doel winstmaximalisatie, is volgens het CNV ontoelaatbaar. Terpstra: 'Als bedrijven geen sores hebben, maar enkel uit zijn op winstmaximalisatie, moeten ze het uit hun hoofd laten om daarvoor werknemers te laten boeten. Deze bedrijven zouden zelf beboet moeten worden.'

De Gasunie maakt het wel helemaal bont. Ook dit bedrijf wil werknemers via de WW lozen met volgens het CNV eveneens als doel meer winst te maken. Het CNV en de leden vinden dat een reorganisatie met dit oogmerk niet op de belastingbetaler mag worden afgewenteld. De Gasunie moet de rekening zelf betalen. Het bedrijf wil ruim 200 van de 1600 werknemers ontslaan.
Daar komt nog eens bij dat de rol van de overheid bij deze reorganisatie zeer bedenkelijk is. Niet alleen heeft de Nederlandse staat aandelen in de Gasunie, ook is de commissaris van de koningin in Groningen, Hans Alders, president-commissaris van de Gasunie. Terpstra: 'Juist de overheid zou er alles aan gelegen moeten zijn om te voorkomen dat werknemers in de WW terechtkomen. Het beleid van de overheid is er terecht op gericht werkloosheid te voorkomen. Door indirect in te stemmen met het lozen van werknemers in de WW met als doel nog meer winst, doorkruist men het eigen beleid en wordt de overheid ongeloofwaardig. Bovendien leggen de aandeelhouders, dus de overheid, de rekening neer bij de samenleving. Het moet afgelopen zijn met dit absurde gedrag.'


----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie: CNV-voorzitter Doekle Terpstra: 06 - 51335671;
Voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913707 (w), 033 - 4556855 (p) of 06 - 53400399. U bent van harte welkom in Kollum. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en vindt plaats in gebouw Pro-Rege aan de Oostenburgstraat 3-5.

12 nov 99 12:49

Deel: ' CNV "Bedrijven moeten ophouden mensen in de WW te dumpen" '
Lees ook