CNV BEDRIJVENBOND

CNV BedrijvenBond gaat in gesprek met boerenorganisaties

Schade aan CNV-kantoor wordt komende dagen vastgesteld

De CNV BedrijvenBond stelt de komende dagen, in overleg met politie en schade-experts, de omvang van de schade vast, die dinsdag 11 juni door boeren aangesloten bij LTO en de Nederlandse Vereniging voor Melkveehouders aan het CNV kantoorpand in Drachten is toegebracht. Daarnaast heeft de bond contact gelegd met beide boerenorganisaties, om te bezien wat heeft veroorzaakt dat het conflict in de zuivelindustrie zo uit de hand kon lopen.

Het gesprek met vertegenwoordigers van boerenorganisaties vindt plaats nadat de zuivel-cao door alle partijen is ondertekend. Jaap Jongejan, cao-coördinator van de CNV BedrijvenBond, waarvan CNV Zuivel een vakgroep is: 'Ik wil met beide boerenorganisaties afspraken om te voorkomen dat in de toekomst een cao-conflict in de zuivel opnieuw op deze manier escaleert. In feite hebben melkveehouders en zuivelwerknemers hetzelfde probleem. Beiden kampen met het probleem van een krimpende zuivelsector. Zowel de zuivelwerknemers in de fabrieken als de melkveehouders worden hier het slachtoffer van. De zuivelwerknemers gaan niet voor niets voor een half procent staken. Wat is er mis in de zuivelindustrie en met het management van de zuivelcoöperaties dat het pad van saneringen als enige mogelijkheid voor groei wordt gezien.' CNV Zuivel lost problemen liever op in goed overleg, dan dat er gestaakt moet worden.

De boerenorganisaties LTO en de Nederlandse Vereniging voor Melkveehouders riepen begin deze week de aangesloten boeren (die tevens mede-eigenaar zijn van de zuivelcoöperaties) op, massaal naar het CNV kantoor Drachten te gaan. Zij wilden demonstreren tegen de stakende zuivelwerknemers. De boerenorganisaties achtten toen nog vakbonden schuldig aan het cao-conflict in de zuivelindustrie. Deze demonstratie liep volledig uit de hand. Boze melkveehouders brachten vernielingen toe aan het CNV-pand en uitten dreigementen tegen het kantoorpersoneel. De bond benut de komende dagen om de schade vast te stellen, waarna er aangifte wordt gedaan bij de politie.

Nadere inlichtingen:

Jaap Jongejan, cao-coördinator CNV BedrijvenBond, 06 - 53 69 53 99; Nancy Abelskamp, persvoorlichter, 06 - 22 39 29 64.

Houten, 13 juni 2002

13 jun 02 13:40

Deel: ' CNV BedrijvenBond gaat in gesprek met boerenorganisaties '
Lees ook