Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Burgerluchtvaart is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

08-10-2001

CNV BedrijvenBond wijst privatisering Schiphol af

Niet privatisering, maar een aansturingsmodel waarbij de klant het uitgangspunt vormt, moet voor Schiphol de stimulans zijn om zo efficiënt mogelijk te werken. Zo reageert de CNV BedrijvenBond op de concept-Luchtvaartwet die eerdaags in de Tweede Kamer wordt behandeld. De bond wijst daarmee de voorgestelde privatisering van de nationale luchthaven ondubbelzinnig van de hand. Een beursgang van Schiphol acht de bond "een maatje te groot" en daarbij afwijkend van het primaire belang van een (nationale) luchthaven: main- en brainport.

Volgens de bond biedt privatisering van de luchthaven geenszins de economische prikkel die het bedrijf nodig heeft. Een beursgang verandert Schiphol slechts van een staatsmonopolie in een monopolistische marktpartij.
Bij een geprivatiseerde luchthaven zou het aspect van veiligheid en milieu wel eens ondergeschikt kunnen worden aan economische overwegingen. Controle daarop van een op afstand gezette overheid is lastig en zeker niet onfeilbaar, zie het falende veiligheidskader in Enschede.
Het functionele belang van Schiphol gaat verder dan louter het zijn van een luchthaven, zo meent de CNV BedrijvenBond verder. Schiphol vormt een onwrikbare schakel in de keten water, lucht, rail en weg. Het gaat om het realiseren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voordat de reiziger of het product ons grondgebied verlaat. Investeringen en strategische besluiten van de luchthaven dienen die doelstelling te ondersteunen. Schiphol speelt een cruciale rol in het brede concept van de totale Nederlandse economie. Privatisering van Schiphol geeft ook ongewenste ruimte in het gevoerde prijsbeleid van de luchthaven. Ondanks controle door NMA is het denkbaar dat een geprivatiseerd Schiphol, voor de meest gezonde boekhouding de grootste reikwijdte van het prijsniveau zal opzoeken. Hierbij is niet ondenkbeeldig dat aan Schiphol vastgebakken ondernemingen, zoals vooral KLM, daardoor worden gedupeerd. Luchtvaartmaatschappijen en werknemers bij deze bedrijven, (lucht)reizigers en gewone burgers moeten hun invloed kunnen houden op de luchthaven. Als stem des volks moeten de ministeries van respectievelijk Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken scherp blijven op het hanteren van de veiligheids- milieu en tariefbepalingen.

Houten, oktober 2001

Nadere inlichtingen:

Jaap Jongejan (bondsbestuurder/cao-coördinator): 030 - 6 348 210
Albert Daverschot (vakgroepcoördinator):
030 - 6 348 208

Deel: ' CNV BedrijvenBond wijst privatisering Schiphol af '
Lees ook