Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Burgerluchtvaart is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

04-10-2001

Burgerluchtvaart geeft KLM nog lang geen fiat voor loonoffer

"Er kan geen sprake zijn van een loonoffer als de KLM-directie niet met een betere onderbouwing komt. Eerdere moeilijke tijden werden ook al het hoofd geboden door het personeel minder uit te betalen. Iets waar de KLM'ers overigens altijd aan hebben meegewerkt. Nu vragen wij ons af of dit enorme probleem moet worden afgewenteld op het personeel. Het is nu tijd voor financiële ondersteuning vanuit Den Haag en/of Brussel."

Vakgroepbestuurders Ingeborg Baltussen en Eric Aarts van CNV Burgerluchtvaart vinden dat het eind in de rekbaarheid van het KLM-personeel wel een beetje is bereikt. Baltussen: "KLM wil de eerder vastgestelde twee procent salarisverhoging in december voor het cao-personeel niet uitbetalen. En van de acht procent eindejaarsuitkering maximaal twee procent uitkeren en nog eens vier procent nabetalen vér in 2002. Maar ze zeggen niks over de vraag of die decemberverhoging definitief van de baan is of later alsnog zal worden doorgevoerd. Daarnaast vraagt het bedrijf aan de directieleden en commissarissen om vijftien procent van hun salaris in te leveren en het hogere personeel (buiten-cao-categorie) zeven procent. We hebben best begrip voor het zeer lastige parket waarin de KLM is gebracht door de gebeurtenissen op 11 september j.l. Maar de directie laat helemaal ongewis of dit allemaal tijdelijk is of structureel." Baltussen en haar collegabestuurder Eric Aarts menen verder dat dit hét moment is om in Den Haag of Brussel aan de bel te trekken. Eric Aarts: "Als je toch weet dat andere landen hun nationale luchtvaartmaatschappijen reeds ondersteunen, direct en indirect, dan kan het toch niet zo zijn dat KLM en de overheid de braafste jongetjes uit de klas moeten blijven? Wij zijn geen voorstander van staatssteun, maar bij een bijzondere invloed van buitenaf moet het op z'n minst bespreekbaar worden. Alleen het personeel er voor laten opdraaien is dan te kort door de bocht. Bovendien, als de KLM in slecht weer zit is, is het dominoeffect enorm. Geweldig veel bedrijven en instanties zijn afhankelijk van een goede gang van zaken in de burgerluchtvaart. Onderhoudsdiensten, (vliegtuig)schoonmaakbedrijven, cateraars, reisbureaus en touroperators, noem maar op. Het is van groot belang dat KLM in de been wordt gehouden. Dat moeten ook Den Haag en Brussel in willen zien."

Houten, oktober 2001

Nadere inlichtingen:

Eric Aarts (vakgroepbestuurder):
023-568 46 70
Wouter de Jong (persvoorlichter):
030 - 6 348 243

Deel: ' CNV Den Haag en Brussel moeten KLM steunen '
Lees ook