Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


CNV des duivels over afketsen politie-CAO

Het CNV is des duivels over de weigering van minister Peper om de politie-CAO goed te keuren. Terpstra: "Dit bericht komt als een donderslag bij heldere hemel. De politiek brengt ons in een buitengewoon moeilijke positie. Wanneer Peper bij zijn opvatting blijft, heeft dit dramatische gevolgen voor het totstandkomen van CAO's in de overheidssector. Bovendien beïnvloedt het het CAO-overleg in het algemeen negatief. De betrouwbaarheid van de werkgever als onderhandelingspartner is hierbij in het geding."

Op dit moment verkeren de onderhandelingen over een nieuwe onderwijs-CAO in de finale fase. Terpstra: "Wij roepen minister Hermans van Onderwijs op om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te trachten vandaag tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Spoedoverleg over de politie-CAO op 28 januari zal moeten leiden tot het handhaven van de gemaakte afspraken. De al gevoerde acties in het onderwijs en de bereidheid tot acties onder het politiepersoneel maken duidelijk dat het voorkomen van verdere arbeidsonrust in deze fase een primaire verantwoordelijk voor de overheid is."

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913707 (w), 033 - 4556855 (p) of 06 - 53 400 399.

Deel: ' CNV des duivels over afketsen politie-CAO '
Lees ook