Dienstenbond CNV

CNV Dienstenbond ziet af van cassatie in kwestie CMG 27-01-2003

Persbericht

De CNV Dienstenbond heeft besloten niet in cassatie te zullen gaan in kwestie CMG.

CNV Dienstenbond-bestuurder Siegbert van der Velde: Een cassatieprocedure is op dit moment weinig zinvol. In de eerste plaats zijn onze leden die bij het ontslag waren betrokken niet geholpen met een uitspraak in cassatie. De afgegeven ontslagvergunningen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. In de tweede plaats speelt het ook een rol dat de Stichting van de Arbeid zich inmiddels op verzoek van de Minister van Sociale Zaken over de kwestie is gaan buigen. Dit advies zal waarschijnlijk leiden tot een aanscherping van het Ontslagbesluit inzake de ontslagregels voor uitzendbureaus. In dat licht zal cassatie niets toevoegen aan het bieden van duidelijkheid over de toepassing van de uitzendregels bij ICT-bedrijven.

Tot de regelgeving wordt aangescherpt, kunnen ICT-bedrijven misbruik blijven maken van het gebrek aan helderheid in de regelgeving. Wanneer ICT-bedrijven zich gaan profileren als uitzendwerkgever om gemakkelijker ontslag te realiseren, kan de CNV Dienstenbond die bedrijven aanspreken op de verplichtingen die uitzendondernemingen hebben. ICT-bedrijven zouden dan onder meer kunnen worden aangesproken op de verplichting te betalen volgens de CAO van het inlenende bedrijf en op de vernietigbaarheid van concurrentiebedingen, aldus CNV Dienstenbond-bestuurder Siegbert van der Velde. Op 29 november 2002 heeft het gerechtshof in Den Haag zich in spoedappèl uitgesproken in de kwestie CMG. In dat spoedappèl heeft het gerechtshof bepaald dat het CWI 96 ontslagaanvragen bij CMG Noord-Nederland mocht beoordelen volgens de ontslagregels voor uitzendbureaus. De CNV Dienstenbond kan zich niet verenigen met de motivering van dit vonnis en is van mening dat het gerechtshof de maatschappelijke gevolgen van haar uitspraak onvoldoende heeft meegewogen. Op grond daarvan had de CNV Dienstenbond aangegeven cassatie te overwegen.

Voor nadere informatie:
Siegbert van der Velde (bestuurder): (0512) 583 441 of 06 - 2047 1890.

Rina van der Werf (persvoorlichter): (023) 5670 605 of 06 - 2000 5272.

Deel: ' CNV Dienstenbond ziet af van cassatie in kwestie CMG '
Lees ook