Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


7 april 1999

CNV over Centraal Economisch Plan 1999

Groei loonontwikkeling nodig om consumptie op peil te houden

"De rekening van de iets mindere economische groei van het komende jaar mag niet alleen bij de werknemers gelegd worden." Dit zegt arbeidsvoorwaardencoördinator Rienk van Splunder van de vakcentrale CNV in een reactie op het Centraal Economisch Plan 1999. "Het CNV vindt de geraamde loonstijging van anderhalf procent niet reëel en niet wenselijk. Niet reëel omdat de nu afgesloten CAO's voor het jaar 2000 hoger uit komen dan anderhalf procent. Niet wenselijk omdat het ook volgens het Centraal Economisch Plan 1999 - voor de economische groei van belang is dat de consumptie op peil blijft. Een geringe loonstijging zal de consumptieve uitgaven zeker remmen", aldus Van Splunder.

Het CNV is ervoor beducht dat het kabinet de cijfers van het CPB zal gebruiken om de lonen in de collectieve sector praktisch te bevriezen.Dat zou betekenen dat vooral het overheidspersoneel de rekening van de iets mindere groei zou moeten betalen. Dit maakt de overheid geen aantrekkelijke werkgever en dat terwijl diezelfde overheid zegt marktconforme lonen te willen betalen. Bovendien tast dit beleid de kwaliteit van de collectieve sector aan. Het CNV heeft hier ook al voor gewaarschuwd toen het kabinet vorige zomer zijn regeringsverklaring met daarin een ingeboekte loonsverhoging van anderhalf procent presenteerde.

Werkloosheid
Het is zorgwekkend dat de daling van de werkloosheid tot staan wordt gebracht. Het CNV vindt dat het kabinet zich moet laten uitdagen door de woorden van minister Jorritsma om de werkloosheid jaarlijks met 150.000 te verminderen. Het kabinet moet Jorritsma's ideëen dan wel vertalen in concrete actieplannen. Het CNV zal graag mee willen werken, maar zal luchtballonnen genadeloos doorprikken.

Rol voor Europa
Het Centraal Economisch Plan maakt duidelijk dat het teruglopen van de economische groei een gevolg is van de zwaar aangeslagen wereldhandel. Nederland zal daarom in Europa het voortouw moeten nemen om de wereldhandel te reactiveren. Voor de politieke partijen zou dit een belangrijk punt voor de Europese verkiezingen moeten worden. Daarnaast zou een kwalitatief Europees sociaal-monetair beleid erin moeten voorzien dat de werkgelegenheid in Europa groeit en het economisch herstel voorspoedig zal verlopen


////////////////////////////////////////

Nadere informatie:
Rienk Van Splunder, arbeidsvoorwaarden coördinator CNV Willem Hooglugt, voorlichter 06-53837659 of privé 024-3448793

Deel: ' CNV Groei loonontwikkeling nodig '
Lees ook