CNV BEDRIJVENBOND

CNV: Havenpasjes Rotterdam alleen langs koninklijke weg

CNV Havens wil pasjes in Rotterdam
langs koninklijke weg introduceren

Speciale havenpasjes om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen de Rotterdamse havens hebben de instemming van CNV Havens, maar dan wel wanneer via de koninklijke weg tot de invoering van dit systeem wordt beslist. 'Voor kantinesessies voelt de bond daarom niks, wel voor invoering via de Onderwijs en Opleidingsfondsen, de zogenaamde O&O-fondsen', stelt CNV Havens-vakgroepbestuurder Gerard Molenkamp.

'De invoering van een havenpasjessysteem biedt voordelen, maar die worden alleen benut als de overheid er mede sturing aan geeft door ze via de opleidingskanalen te structureren. Alleen dan komt er iets terecht van de broodnodige structuur in de Rotterdamse haven, als vanouds een bolwerk dat bol staat van de eigen regels en beloningssystemen. Alleen dan komt gerichte scholing pas goed van de grond.'
Volgens Molenkamp valt niet uit te sluiten dat ook naar die beloningssystemen in de nabije toekomst objectief moet worden gekeken. 'De mensen van de Rotterdamse haven zijn licht geneigd om zelfvergenoegd achterover te leunen. Welnu, zo goed gaat het momenteel helemaal niet in Main Port Europe. Antwerpen, Bremen en Hamburg maken winst waar het gaat om containerafhandeling, in Rotterdam moet er momenteel geld op toe worden gelegd! Als je dan vergelijkt dat de beloningen in de Rotterdamse haven soms 25 tot 40 procent boven het landelijk gemiddelde uitkomen dan moet je ook daar kritisch naar durven kijken.'
De bond wil de problematiek in de Rotterdamse haven constructief en toekomstgericht benaderen en meepraten over mogelijke oplossingen. Molenkamp: 'Zolang Rotterdam vijf meter onder de zeespiegel ligt moet hier toch een prima voedingsbodem liggen voor ons veelgeprezen poldermodel.'

Meer inlichtingen:
Gerard Molenkamp (vakgroepbestuurder): 06 - 53 54 74 81 Wouter de Jong (persvoorlichter): 030 - 6 348 243 / 06 - 53 19 22 66

Houten, september 2001

25 sep 01 10:10

Deel: ' CNV Havens wil pasjes in Rotterdam langs koninklijke weg '
Lees ook