CNV BEDRIJVENBOND

CNV Horeca: cao contractcatering rond

Er is een nieuwe cao voor de circa 25.000 werknemers in de contractcatering. CNV Horeca heeft hierover vanmiddag een principeakkoord bereikt.

De cao loopt van 1 maart 2003 tot 1 juli 2004. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 2,5 procent, die per 1 mei aanstaande ingaat.

Verder zijn afspraken gemaakt over een heikel punt: de financiering van de vut. In het vut-fonds dreigde een miljoenentekort, doordat veel meer werknemers dan verwacht gebruik maken van de regeling. Het voortbestaan van de vut is nu tot 2014 gegarandeerd, zij het dat de regeling enigszins is versoberd en dat de premie is verhoogd.

Ook is een bijdrage afgesproken voor de ondersteuning van internationaal vakbondswerk. In de nieuwe cao is hiervoor een bedrag van ongeveer 11.500 euro gereserveerd. Het CNV voert momenteel een campagne voor internationaal vakbondswerk. Meer hierover is te lezen op de site van de CNV Vakcentrale (www.cnv.nl).

Voor nadere informatie

- Heino Smedes, vakgroepbestuurder CNV Horeca, telefoon:
06-51602057.

Houten, 19 maart 2003

19 mrt 03 17:16

Deel: ' CNV Horeca cao contractcatering rond '
Lees ook