Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


20 september 1999

CNV laat bonden beslissen over arbeidsvoorwaarden

De vakcentrale CNV stelt geen centrale loonvraag, maar geeft de aangesloten bonden wel een indicatief percentage van drie procent voor loonstijging in het komende CAO-seizoen. "De bonden kunnen in hun eigen sector beslissen hoe ze met dit indicatieve percentage om zullen gaan. Het is best mogelijk dat binnen de grenzen van de CAO de ene arbeidsvoorwaarde tegen de ander wordt uitgeruild: tijd voor geld of andersom; tijd of geld tegen verbetering van het pensioen of kinderopvang", aldus arbeidsvoorwaardencoördinator Rienk van Splunder. De indicatieve loooninzet van drie procent past binnen de voor onze economie zo belangrijke verantwoorde loonontwikkeling. Naast afspraken over loon, stelt het CNV afspraken over arbeidsomstandigheden, scholing en de combinatie van arbeid en zorg centraal in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Werkdruk
Binnen de afspraken over arbeidsomstandigheden zal het bestrijden van de werkdruk een voorname plaats in moeten nemen. De nadruk moet komen te liggen op preventie en het voorkomen van ziekteverzuim. Arbeidsrisico's, bijvoorbeeld de kans om de beroepsziekte RSI te krijgen, moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden. Per bedrijfstak moeten hierover afspraken gemaakt worden en arboconvenanten worden afgesloten.

Employability
Het CNV hecht eraan de positie van werknemers in bedrijven en organisaties te versterken door het bevorderen van hun 'employability'. Het aantal scholingsvoorzieningen moet worden uitgebreid en werknemers moeten zich kunnen ontwikkelen om zowel binnen als buiten het bedrijf aan de slag te kunnen. Maar al te vaak krijgen hoogopgeleide jonge werknemers de meeste kansen op scholing. Het CNV wil er opletten dat ook laaggeschoolde, oudere en allochtone werknemers voor scholing in aanmerking zullen komen.

Arbeid en zorg
Het CNV is zeer tevreden over het kabinetsvoorstel over zorgverlof. Wel blijft de vakcentrale aandacht vragen voor het recht van alleenstaande ouders op twintig dagen zorgverlof omdat samenwonenden ook twintig dagen hebben. Over de kinderopvang moeten zoveel mogelijk afspraken gemaakt worden omdat Nederland nog steeds een schreeuwend tekort aan kinderopvang heeft. Daarnaast zal het CNV de loopbaanonderbreking op de agenda zetten omdat steeds meer mensen hun werk tijdelijk willen onderbreken voor een studie of bijvoorbeeld een lange reis.
Andere thema's voor de CAO-onderhandelingen zijn: verbeteringen van de pensioenregelingen, het bestrijden van spanningen op de arbeidsmarkt en vervoersmanagement

///////////////////////////

nadere informatie: Willem Hooglugt, hoofd communicatie Tel.: 030-2913646 , mobiel 06-53837659 , privé 024-3448793

Deel: ' CNV laat bonden beslissen over arbeidsvoorwaarden '
Lees ook