CNV BEDRIJVENBOND

CNV: WTV en opleiding moet per bedrijf geregeld

CNV Metaal en elektro volgt Eindhovens experiment belangstellend

Het door burgmeester Welschen van Eindhoven geopperde plan om massaal werknemers in de metalektro tijdens WTV te bij- of herscholen wordt door CNV Metaal en elektro met belangstelling gevolgd. 'Een nuttig idee, dat echter wel op bedrijfsniveau moet worden afgesproken', reageert beleidscoördinator Han Dekker van de CNV BedrijvenBond.

Dekker ziet naast voordelen - immers vooralsnog blijft op deze wijze kennis en kunde van de vakmensen op niveau ook als het een periode slecht gaat met de sector - ook wel de nodige valkuilen: 'Het ene bedrijf is het andere niet. Je moet per bedrijf afspraken maken, waarbij de werknemers nadrukkelijk inspraak krijgen over de te volgen scholing. En bovenal moet eerst vast staan dat WTV aanvragen onvermijdelijk is. Dit Eindhovense idee mag geen versnelling van zo'n proces tot gevolg hebben.'

Bovendien is Dekker beducht voor de keerzijde van de medaille: 'Het mag nooit tot het gevolg hebben dat bedrijven de bij- en omscholing van hun personeel op de lange baan schuiven. Met in het achterhoofd de gedachte om het uit te stellen tot slappe, lees WTV-tijden. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Om- en bijscholing van je personeel behoort tot de normale bedrijfstaak.'

De CNV BedrijvenBond is van mening dat het experiment in Eindhoven wel goede aandacht verdiend. Eindhoven is een belangwekkende economische regio voor het land. Van belang is ook om het experiment goed te evalueren. Bijvoorbeeld door te bekijken of deze aanpak daadwerkelijk leidt tot behoud van vakmanschap in de sector. Waardoor de sector in betere tijden kan beschikken over voldoende vakmensen.

Dekker: 'Minister De Geus op zijn beurt zou eens moeten onderzoeken of deze aanpak past binnen het kader van de destijds op Europees ministersniveau gemaakte afspraken over bestrijding van langdurige werkloosheid.'

Voor nadere informatie
Han Dekker (beleidscoördinator): 06- 53 67 42 59

14 feb 03 17:20

Deel: ' CNV Metaal en elektro volgt Eindhovens experiment belangstellend '
Lees ook