Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaaltechniek

Donderdag 25 maart 1999

Nadere inlichtingen:

telefoonnummer 1 : 030-6348348info2 :telefoonnummer 2 :titel :

CNV Metaaltechniek tevreden overcao-resultaat in de metaalnijverheidinleiding :

Na zeven onderhandelingsronden en onder druk van acties is er een akkoord gesloten over de nieuwe cao Metaal- en Technische Bedrijfstakken (klein metaal). CNV Metaaltechniek is weliswaar tevreden over het resultaat, maar constateert opnieuw dat deze bedrijfstak blijkbaar nodig om eerst met acties te dreigen voordat er een cao kan worden afgesloten.hoofdtekst :Het CNV is met name tevreden over de afspraken over loon. In een tweejarige cao worden de lonen per 1 juli van dit jaar verhoogd met 3 procent, per 1 januari 2000 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,5 procent, terwijl de lonen op 1 juli 2000 worden verhoogd met 2,75 procent. Tenslotte ontvangen de werknemers op 1 januari 2001 nog eens 0,5 procent eenmalig. Daarmee is het een van de eerste grote cao's in Nederland waar per jaar een loonsverhoging van meer dan 3 procent is afgesproken.Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over zeggenschap bij overwerk, een van de belangrijke knelpunten in de onderhandelingen. Werknemers krijgen inspraak over de manier waarop ze het overwerk willen compenseren; in tijd of in geld.Verder is in de cao vastgelegd dat 50-plussers een extra scholingsdag krijgen, dat de loonschalen voor jongeren verbeterd worden, dat er meer geld beschikbaar komt voor kinderopvang, meer geld komt voor de instroom van arbeidsgehandicapten en dat voor leerlingen financieel aantrekkelijker wordt voor deze bedrijfstak te kiezen. Eerste onderhandelaar Jaap Jongejan is over het resultaat tevreden, maar zet vraagtekens bij de weg waar langs de cao tot stand is gekomen. "Werknemers krijgen nu wat ze verdienen. Maar ruim 120 uur onderhandelen en de dreiging van acties zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. De bedrijfstak kan zich deze negatieve geluiden niet permitteren."

Deel: ' CNV Metaaltechniek tevreden over cao-resultaat '
Lees ook