Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaal en electro is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

27-03-2003

Niet alleen loon, maar vooral kwaliteit in cao Philips

In de nieuwe cao voor de circa 30.000 werknemers van Philips Nederland moet niet alleen een loonsverhoging komen van 2,5 procent voor alle werknemers (ook boven cao-personeel). CNV Metaal en elektro wil vooral afspraken maken over employability, herintreding en verbetering van de arbeidsomstandigheden.De onderhandelingen beginnen op donderdag 27 maart.

Voorts wil de bond de premiespaarregeling toch voortzetten, ondanks het feit dat Philips deze in overleg met de centrale ondernemingsraad heeft afgeschaft.

Vergroting van de kans op werk
CNV Metaal en elektro wil dat Philips meer werk maakt van de vergroting van de kans van werknemers op behoud van werk of het vinden van een andere baan. In dit kader moet de onderscholing van Philips-werknemers worden aangepakt. Daarnaast moeten werknemers het recht krijgen op een snuffelstage van vijf dagen, een persoonlijk opleidingsplan en -budget en eenmaal per drie jaar een bedrag van 1.362 euro voor loopbaanadvies.

Arbeidsomstandigheden en herintreding
De bond hecht veel waarde aan verbetering van arbeidsomstandigheden. Onder meer stresspreventie moet volgens CNV Metaal en elektro een speerpunt zijn.
Voorts moeten afspraken worden gemaakt in het kader van de Wet Poortwachter. Zo wil de bond dat alle werknemers een cursus kunnen volgen over de consequenties van de wet voor werknemers. Daarnaast moet het loon van een heringetreden werknemers de eerste twee jaar tot honderd procent worden aangevuld. Of de werknemer nu bij Philips reïntegreert of bij een andere werknemer. Doorbetaling van het loon moet ook wanneer de werknemer een second opinion aanvraagt

Internationale collegialiteit
De bond vraagt Philips voorts een bedrag van 4.500 euro beschikbaar te stellen voor internationale projecten ter verbetering van de arbeidsverhoudingen en -omstandigheden in de Derde Wereld en Midden- en Oost-Europa.

Houten, 27 maart.

Nadere inlichtingen:

Nico Bogaard (cao-onderhandelaar CNV Metaal en elektro) 076 - 572 46 70
Jan Immerzeel (persvoorlichting)
030 - 6 348 241

Deel: ' CNV Niet alleen loon, maar voor kwaliteit in cao Philips '
Lees ook