CNV PUBLIEKE ZAAK

CNV: ontevredenheid over beloningssysteem Belastingdienst

Uit een enquête van de vakgroep CNV Financiën van de vakbond CNV Publieke Zaak blijkt dat een grote meerderheid (70%) van de medewerkers bij de Belastingdienst ontevreden is over het systeem bijzonder belonen. De enquête werd gehouden onder de eigen leden.

Bij de Belastingdienst (30.000 medewerkers) is een speciaal budget voor medewerkers die goed presteren. Dit systeem voorziet in een extra loonsverhoging van een kwart tot twee keer het maandsalaris. Op basis van kritische signalen besloot de vakbond CNV Publieke Zaak dit jaar een enquête onder de leden te houden. Uiteindelijk reageerde 42% van de leden.

Diegenen die de CNV-enquête invulden, stuurden ook vaak een reactie mee. Hieruit blijkt grote twijfel over het objectief toekennen van de bijzondere beloningen. Ook is er kritiek op de communicatie over de toekenning en achten veel medewerkers de leidinggevende er niet toe in staat een objectieve beoordeling te geven. De resultaten van de enquête tonen aan dat er vaak geen functionerings- en beoordelingsgesprekken werden gehouden (respectievelijk 52% en 59%). Uiteindelijk is 70% ontevreden over het instrument van bijzonder belonen. Als reden voor de ontevredenheid noemen de leden dat bijzonder belonen 'concurrentie tussen collega's in de hand werkt' en 'de objectieve bedrijfsvoering ondermijnt'.

Op agenda overleg
Het verslag van de enquête is inmiddels aangeboden aan mevrouw J. Thunissen, directeur-generaal van de Belastingdienst. Het komt op de agenda van een volgend Georganiseerd Overleg Belastingdienst (na de zomerperiode). Dit is het overleg tussen bonden en de Belastingdienst. CNV Publieke Zaak vindt op basis van de enquête dat de communicatie over bijzonder belonen moet verbeteren. Uniform beleid en duidelijke criteria kunnen volgens de bond de huidige ontevredenheid wegnemen.

Afdeling Publiciteit CNV Publieke Zaak

Deel: ' CNV ontevredenheid over beloningssysteem Belastingdienst '
Lees ook