Centrum voor Arbeidsverhoudingen

PERSBERICHT

CNV Publieke Zaak eist compensatie voor bezuinigingen op rijksambtenaren

DEN HAAG - De kaderleden van CNV Publieke Zaak in de Rijkssector eisen compensatie voor de door het komende kabinet van CDA, LPF en VVD in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen. De bond heeft vandaag zijn inzet gepresenteerd voor de nieuwe CAO Rijk (circa 114.000 werknemers) die op 1 december 2002 moet ingaan. CNV Publieke Zaak (voorheen CFO) vindt dat de efficiëntiekorting en taakstelling voor de rijkssector (ministeries, rijksdiensten en hoge colleges van staat) niet ten koste mag gaan van de CAO.

Bestuurder Gerard de Koe wijst erop dat de totstandkoming van de CAO voor het rijkspersoneel een apart traject is. "De rijksambtenaren mogen, gezien de positie van de sector Rijk op de arbeidsmarkt, geen achterstand oplopen ten opzichte van andere sectoren".

Ingreep onaanvaardbaar
CNV Publieke Zaak vindt een directe ingreep door het nieuwe kabinet op de bestaande arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren onaanvaardbaar. De wetswijzigingen die op stapel staan raken ook de arbeidsvoorwaarden van het rijkspersoneel, zoals de korting op de WAO en de afschaffing van het spaarloon en de lijfrenteaftrek. Daarnaast wil het nieuwe kabinet de rijksambtenaren korten op de bestaande ziektekostenregeling en het budget voor incidentele loonstijging.

Onderhandelaar De Koe: "Voor regelingen als het spaarloon is in het verleden loon gematigd. De financiële gevolgen van de wetswijzigingen moeten nu snel in kaart worden gebracht. Onze kaderleden eisen compensatie van inkomensachteruitgang als gevolg van de regeringsplannen".

De leden van CNV Publieke Zaak in de rijkssector kunnen tot 1 september as. onder andere via internet (www.cnvpubliekezaak.nl) reageren op de inzet voor de nieuwe CAO en op stellingen over de voorgenomen bezuinigingen. Op 30 september as. wordt de definitieve CAO-inzet vastgesteld. De bond stelt de looneis afhankelijk van de centrale loonindicatie voor 2003 van de vakcentrale CNV (na Prinsjesdag). De bond eist tenminste behoud van koopkracht met een bodembedrag in de loonstijging voor de lagere inkomens. Structurele en incidentele loonsverhogingen moeten doorwerken in de pensioenen en uitkeringen.

CNV Publieke Zaak wil de bestaande éénmalige toeslag van 450 euro voor personeel dat onregelmatig werkt structureel maken. Wat afspraken en projecten betreft met het doel het ziekteverzuim terug te dringen en reïntegratie (terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen) wil de bond een aparte CAO Arbeid en Gezondheid tot stand brengen voor alle rijksambtenaren. Het door CNV Publieke Zaak ontwikkelde rouwprotocol dient in de rijksdienst te worden gevolgd als handvat voor leidinggevenden en werknemers die te maken krijgen met een collega in een rouwproces.

---

Deel: ' CNV Publieke Zaak eist compensatie voor bezuinigingen op rijksambten.. '
Lees ook