Centrum voor Arbeidsverhoudingen

CNV Publieke Zaak op 20 juni 2002 gestart

CNV Publieke Zaak is met ingang van 20 juni 2002 de nieuwe naam van de 84.000 leden tellende CFO CNV-BOND. CNV Publieke Zaak heeft een rijke traditie en voorgeschiedenis. De bond viert in 2003 het honderdjarig bestaan. De oudste rechtsvoorganger is de "Nederlandse Christelijke Bond van personeel in Publieken Dienst" (opgericht te Amsterdam in 1903). Het is frappant dat in de nieuwe naam van de CFO na bijna een eeuw wederom de relatie is gelegd met de publieke sector.

CNV Publieke Zaak is een dijk van een naam waarvoor een breed draagvlak bestaat. De bond behartigt de belangen van leden die voor de samenleving - dus voor de publieke zaak - werkzaam zijn. Hierbij gaat het om de sector zorg en welzijn, de overheid en de instellingen en bedrijven die de overheid heeft verzelfstandigd, zoals KPN, TPG en nutsbedrijven.

CNV Publieke Zaak, de vakcentrale CNV en zes andere bonden hebben op 20 juni 2002 in het kader van een breed gedragen corporate identity-project tegelijk ook een ander gezicht gekregen. Een nieuwe uniforme, aansprekende en krachtige huisstijl, die is ontworpen door Studio Dumbar in Den Haag, straalt volop vertrouwen in de toekomst uit.

Verbondenheid
Doekle Terpstra, voorzitter van het CNV, heeft het totaal vernieuwde gezicht van de christelijke vakbeweging in Nederland op 20 juni jl. officieel tijdens een persontbijt in Noordwijkerhout gepresenteerd. Doel van het huisstijlproject is de herkenbaarheid van CNV en aangesloten bonden in de samenleving te vergroten door een krachtige gezamenlijke uitstraling. Het nieuwe `gezicht' weerspiegelt de onderlinge samenhang in CNV-verband, de sterke verbondenheid en de wil om de christelijke vakbeweging duidelijk in de samenleving te positioneren en te profileren.

Nieuwe huisstijl
De introductie van CNV Publieke Zaak heeft als gevolg dat alle oude CFO-uitingen zijn vervangen, zoals enveloppen, (nieuws)briefpapier, etiketten, visitekaartjes en ander correspondentiemateriaal. Een nieuwe ledenwerfbrochure is gedrukt. Voor de werkplekken is een fraaie poster gemaakt. Beide uitingen zijn op alle regiokantoren van CNV Publieke Zaak verkrijgbaar. Ook zijn nieuwe naamborden voor de kantoren en vlaggen vervaardigd.

Website en magazine vernieuwd
De website van de CFO is veranderd in www.cnvpubliekezaak.nl. Op deze vernieuwde site staan steeds de laatste actuele nieuwsberichten van CNV Publieke Zaak. Op 13 juli 2002 verschijnt het eerste nummer van Magazine CNV Publieke Zaak in een vernieuwde vormgeving. Daarmee neemt de bond afscheid van CFO Magazine dat gedurende een periode van 17 jaar van de persen is gerold.

Belangenbehartiging
CNV Publieke Zaak behartigt (evenals bij de CFO tot en met 19 juni 2002 het geval was) de belangen van 84.000 leden bij de overheid, in de sector zorg & welzijn en bij verzelfstandigde overheidsinstellingen. De leden vallen onder circa 45 landelijke vakgroepen die actief zijn als CNV Gemeenten, CNV Ziekenhuizen en CNV KPN (genoemd als voorbeelden van het nieuwe naamgevingsstramien). Ook zijn bij CNV Publieke Zaak bondsbreed landelijke groepen actief voor Senioren en Anders-actieven.De bond beschikt ook over vakgroepen die zich naast arbeidsvoorwaarden specifiek met de beroepsinhoud bezig houden: voor Verzorgenden en Verpleegkundigen, Ambulancepersoneel, Brandweer, Burgemeesters en Wethouders.

Beleidsplan 2003-2006
CNV Publieke Zaak brengt eind dit jaar een beleidsplan uit voor de jaren 2003-2006 met speerpunten op het gebied van arbeid en inkomen, sociale zekerheid, beroepsinhoud, arbeidsrelaties en personeelsbeleid. Op de concept-voorstellen kunnen tot 15 juli 2002 amendementen worden ingediend. De Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak - het hoogste orgaan binnen de bond - stelt het beleidsplan op 28 november 2002 vast.


---

Deel: ' CNV Publieke Zaak gestart '
Lees ook