Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Regeling wsw'ers breder toepassen

'Sympathieke maatregel voor alle werkgevers!'

Jaap Smit, Voorzitter van de CNV Vakcentrale vindt het plan van PvdA-tweedekamerlid Heijnen sympathiek, om 1 procent van het werknemersbestand van overheidsinstellingen te laten bestaan uit mensen die werkzaam zijn in sociale werkvoorziening. Smit wil het plan breder trekken, en niet beperken in aantallen en soorten werkgevers.

Heijnen wil het plan maandag in de Tweede Kamer presenteren, als daar wordt gesproken over de begroting van Binnenlandse Zaken. Het kamerlid is bezorgd dat sociale werkers hun werkvoorziening verliezen en hoopt dat de maatregel voorkomt dat mensen op straat komen.

'Dit is een sympathiek plan en een goede aanvulling op de bestaande regelingen,' zegt Smit. 'Maar beperk je niet tot het Rijk en gemeenten. Waarom kunnen we deze doelstelling niet in brede zin toepassen in alle bedrijven? Dat vind ik een mooi streven. Alle werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking in dienst te nemen, of het nu gaat om jonggehandicapten of wsw'ers, al deze mensen verdienen een plek.'

Gewoon
'Het moet weer 'gewoon' worden dat mensen met een arbeidshandicap een plek krijgen op de arbeidsmarkt', zegt Smit. 'Als wij willen dat ze meedoen, moeten zij ook de kans krijgen. En als wij dit weer gewoon vinden, dan beperk je je niet tot 1 procent van je werknemersbestand.'

Heijnen wil dat instellingen een boete krijgen als minder dan 1 procent van hun medewerkers wsw'er is. Bij een hoger aantal pleit Heijnen voor een bonus.

Andere werkgevers
Smit zou ik dit plan het liefst in de vorm van een bonusregeling zien: 'Geef niet alleen overheidsinstellingen een beloning als ze jong gehandicapten, mensen uit de sociale werkvoorziening of mensen met een uitkering aannemen, pas zo'n beloningsvorm in brede zin toe!"

Deel: ' CNV-reactie op PvdA-plan voor de sociale werkvoorziening '


Lees ook