Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


CNV over WAO-debat:

"Scheuren in kabinet steeds nadrukkelijker"

"De scheuren in het paarse kabinet worden steeds nadrukkelijker", concludeert Josine Westerbeek-Huitink, CNV-bestuurder sociale zekerheid, naar aanleiding van de WAO-discussie vandaag in de vaste kamercommissie Sociale Zaken. Tijdens die discussie bleek dat de opvattingen van de VVD steeds verder af komen te liggen van de overige coalitiepartijen.

De VVD stelde voor om van werknemers met psychische klachten alleen de ernstig zieke werknemers toe te laten tot de WAO. Westerbeek-Huitink: "Dat is te gek voor woorden. Het is niet te begrijpen dat de VVD dit voorstel bestempelt als een sociaal plan, terwijl het het a-sociaalste plan is dat ik in tijden heb gehoord. Mensen met psychische problemen die geen WAO-uitkering krijgen, komen ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering en zijn dus aangewezen op de bijstand. Ik vind het een zeer onfatsoenlijk voorstel, temeer omdat op dit moment bijna eenderde van de WAO'ers afgekeurd is op psychische gronden."

Het CNV vindt dat niet de mensen gekeurd moeten worden, zoals staatssecretaris Hoogervorst wil, maar de banen. Het CNV wil vooral aandacht voor de arbeidsomstandigheden om te voorkomen dat mensen ziek worden. Als mensen ziek zijn moeten werkgever, arbodienst en uitvoeringsinstelling er alles aan doen om mensen zo snel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium weer aan het werk te krijgen om te voorkomen dat ze in de WAO terechtkomen. Het CNV zal zijn voorstellen inbrengen in het beraad met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Meer informatie voor de parlementaire redactie:

CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 2912707 (w) of 033 4556855 (p).

Zoekwoorden:

Deel: ' CNV "Scheuren in kabinet steeds nadrukkelijker" '
Lees ook