CNV

CNV: Suwi is op slechte fundamenten gebouwd

CNV over Structuur uitvoering werk en inkomen:

'Belang cliënten naar tweede rang verschoven'

Het CNV heeft grote twijfels of de nota Structuur uitvoering werk en inkomen (Suwi) leidt tot de beoogde efficiency en tot een grotere dienstverlening aan de cliënten. CNV-bestuurder Josine Westerbeek- Huitink: 'Ik heb sterk de indruk dat de discussie zich momenteel sterk concentreert op structuren en instituties en dat het belang van de cliënt naar de tweede rang wordt verplaatst. Juist de cliënten moeten op de eerste rij zitten. Het nieuwe systeem is op slechte fundamenten gebouwd.' Westerbeek-Huitink doet haar uitspraken naar aanleiding van de hoorzittingen over Suwi die vandaag in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Een van die slechte fundamenten betreft de claimbeoordeling. Het kabinet wil dat de centra voor werk en inkomen deze beoordeling op zich gaan nemen, in plaats van zoals voorheen de uitvoeringsinstellingen (uvi's). Westerbeek-Huitink: 'De klanten worden de dupe van deze bureaucratische werkwijze. Het is onaanvaardbaar dat het kabinet willens en wetens het unanieme SER-advies van juni vorig jaar hierover aan de laars heeft gelapt.' De raad sprak zich in dit advies uit voor een constructie waarin medewerkers van de uvi's beslissen of iemand recht heeft op een uitkering terwijl medewerkers van de CWI's alleen een controlerende taak zouden krijgen. 'Als de CWI's de claimbeoordeling op zich nemen, ontstaat er een knip in de behandeling van de cliënten en dit brengt alleen maar onduidelijkheid met zich mee. De ene instantie bepaalt of er een uitkering wordt verstrekt, een andere instantie verzorgt de uitkering en mogelijk weer een andere instantie verzorgt de reïntegratie. Het kabinet wil terug naar een loket, maar met deze opzet is dat een wassen neus.'

Een ander fundamenteel probleem in de kabinetsnota betreft voor het CNV de samenstelling van het bestuur van het nieuw te vormen Landelijk Instituut Werk en Inkomen (LIWI). Het LIWI gaat de CWI's aansturen. Het kabinet wil dit bestuur vormen uit drie vertegenwoordigers van de werknemers, drie van werkgevers, drie van de gemeenten en drie onafhankelijke leden, onder een onafhankelijke voorzitter. Westerbeek-Huitink: 'De beslissingsbevoegdheid moet liggen bij hen die verantwoordelijkheid dragen. Dat zijn - als het gaat om verzekeringsgelden die de werknemers en werkgevers betaald hebben - de sociale partners. Die horen dan ook het beheer over die gelden te hebben.'

..........................

Meer informatie voor de sociaal-economische of politieke redactie:

CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913707 (w), 033 - 4556855 (p).

14 jun 99 13:22

Deel: ' CNV Suwi is op slechte fundamenten gebouwd '
Lees ook