CNV

CNV tevreden over Europese vakbonds-coordinatie

Persbericht

Utrecht, 2 juli 1998.

CNV tevreden met toenemende Europese coördinatie in vakbondswerk

Op het vandaag afgesloten EVV-congres in Helsinki zijn flinke stappen gezet op weg naar meer coördinatie van het Europese vakbondswerk. CNV-voorzitter Terpstra is tevreden met de resultaten. 'We zijn als vakbeweging op de goede weg. Nu de Europese economie steeds meer een wordt, kan en mag de vakbeweging niet achterblijven. Het is goed dat we gaan onderzoeken hoe we als Nederlandse vakbeweging in ons land de belangen voor onze buitenlandse zusterorganisaties kunnen gaan behartigen en andersom. Ook de onderlinge afstemming van het arbeidsvoorwaardenbeleid is een stap vooruit' aldus Terpstra.

Tot nu toe is het voor vakorganisaties bijna onmogelijk om in eigen land de belangen van buitenlandse collega-organisaties te behartigen. Dit is in toenemende mate van belang. Werknemers werken steeds meer in andere Europese landen. Zo helpen Belgische leraren het onderwijzerstekort in Rotterdam oplossen. Bij eventuele arbeidsconflicten moeten ze de hulp inroepen van een Belgische bond. In Helsinki spraken de vertegenwoordigers van de Europese vakbeweging af dat leden van buitenlandse bonden nu recht hebben op hulp van een binnenlandse vakvereniging. Ze gaan wederzijdse bijstandsakkoorden afsluiten.

De 74 bij het Europees Verbond van Vakverenigingen aangesloten vakbonden hebben ook afgesproken hun arbeidsvoorwaardenbeleid onderling op elkaar af te stemmen. Het CNV vindt dat de commissie van alle cao-coördinatoren een document voor moet bereiden waarin de gezamenlijke uitgangspunten worden vastgelegd. Dat kan dan als basis dienen voor Europees overleg tussen werkgevers, werknemers, de Europese Commissie en de Europese bank. CNV-voorzitter Terpstra meent dat dit een belangrijke stap is in de richting van een Europese sociale dialoog. Hij verwacht vooral vooruitgang op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en wederzijdse erkenning van diploma's.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie:
Willem Hooglugt, persvoorlichter CNV
Tel. 030-2913646 Mobiel: 06-53837659 Privé: 024-3448793

02 jul 99 15:31

Deel: ' CNV tevreden over Europese vakbonds-coordinatie '
Lees ook