Ingezonden persbericht


Persbericht
CNV Vakmensen

3 oktober 2012, Utrecht

------

CNV Vakmensen stelt Odfjell ultimatum van twee weken

Tankterminal moet goed sociaal plan bieden

Dat de boel heel moeilijk ligt, lijkt helder. Daarom wil CNV Vakmensen dat tankterminalbedrijf Odfjell een goede en zorgvuldige oplossing aandraagt voor de mensen die eventueel daarvan dupe worden. De bond stelt Odfjell een ultimatum. Vóór woensdag 17 oktober middernacht moet er een goed sociaal plan liggen.

Bestuurder Albert van Damme roept Odfjell - namens CNV Vakmensen - in het ultimatum op de eventueel ontslagen personeelsleden te begeleiden naar ander werk. Voorzien van een ontslagvergoeding met een correctiefactor 2. 'Havennorm', noemt hij dat.

De bond stelt met nadruk dat er geen ontslagen mogen vallen als gevolg van de precaire situatie waarin Odfjell is beland. Van Damme: 'Dit betekent dus een enorme inspanningsverplichting voor Odfjell, om al die medewerkers met goed fatsoen elders aan het werk te krijgen. Anders gezegd: dat is een soort van compensatie voor het uitgebleven onderhoud aan de terminal. Waardoor immers al deze malaise is ontstaan. Het management heeft gewoon onvoldoende opgelet op de algehele staat van de terminal.'

Van Damme veronderstelt op dit moment nog dat de Odfjell-directie eieren voor z'n geld kiest. 'En anders gaat de actiekas open.'

Deel: ' CNV Vakmensen inzake ultimatum Odfjell '
Lees ook