Ingezonden persbericht


Persbericht
CNV Vakmensen

6 juli 2012, Utrecht

------

CNV Vakmensen ondertekent convenant sociale veiligheid OV

'Belang veiligheidsafspraken stads-/streekvervoer is groot'

'Het convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer dat we maandag tekenen is van groot belang. Hiermee verklaren àlle spelers zich ten hoogste betrokken bij de veiligheid van reiziger en medewerker in het stads- en streekvervoer.' Volgens bestuurder Wyb Kusters van CNV Vakmensen kan nu een gefundeerde start worden gemaakt met de verbetering van een veiliger (werk)omgeving in bus en tram.

Het convenant regelt concreet een serie maatregelen, zowel in preventieve als controlerende sfeer. Een arbocatalogus brengt de eisen van de totale werkomgeving in kaart. Zoals noodknoppen in bussen en trams. Er komen protocollen over tests van die voorzieningen. Er komen meldingsafspraken van incidenten. Die meldingen worden uniform en centraal geregistreerd. Medewerkers worden getraind in het omgaan met risicovolle situaties. Werkgevers zullen voortaan altijd aangifte doen bij politie bij strafbare feiten.

Wyb Kusters: 'CNV Vakmensen had en heeft nog wel de nodige bedenkingen bij dit convenant. We vinden eigenlijk dat de afspraken te kort schieten. Maar we willen samen met de betrokkenen werken aan een verdieping en verbetering van de afspraken. Nu niet tekenen, zou inhouden dat we daarover niet meer kunnen meebeslissen. En dat vind ik onverstandig, in het belang van mijn leden.'

Volgens de CNV Vakmensen-bestuurder is een deel van de gemaakte afspraken niet nieuw en werd dat ook al toegepast in de dagelijkse uitvoering van het werk. 'Maar nu is het belang vooral gelegen dat werknemersvertegenwoordigers (vakbond), vervoersmaatschappijen én opdrachtgever (stads- en provinciebesturen) het convenant ondertekenen. 'Hiermee onderkent elke representant zijn rol en verplichting. Provinciebesturen kunnen voortaan niet meer louter gaan voor de goedkoopste aanbieder in de concessieverlening. Zij weten op voorhand dat binnen het bestek een toereikend sociale veiligheidspakket moet zitten. Dat zijn kosten die de biedingsbrief bij de aanbesteding in negatieve zin beïnvloeden. Het valt gewoon niet langer te negeren.

En daarmee wordt de rekening niet meer bij de werknemers neergelegd. Zij mogen rekenen op gemaakte afspraken. En om die reden stapt CNV Vakmensen met dit convenant eens te meer aan boord. Om de afspraken te helpen borgen in de alledaagse praktijk.'


Noot voor redacties

Deel: ' CNV Vakmensen ondertekent convenant sociale veiligheid OV '
Lees ook