Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


CNV over nota arbeid en zorg:

"Vetorecht voor werkgevers ongepast"

"In principe goede en samenhangende voorstellen. Positief is dat er ruimte wordt nagelaten aan de sociale partners om de voorstellen verder in te vullen. Maar op twee punten laat staatssecretaris Verstand haar oren wel erg naar de werkgevers hangen. Bij het toekennen van zowel zorgverlof als het splitsen van het ouderschapsverlof geeft ze de werkgever de mogelijkheid tot een veto." Dit zegt Rienk van Splunder bestuurder arbeidsvoorwaarden van de vakcentrale CNV. "Dit gaat in tegen de geest van de rest van de nota waarin ze haar voorstellen wil bespreken met alle betrokken partijen," aldus van Splunder.

Het CNV wil zo snel mogelijk komen tot een wettelijke verankering voor de inkomensvoorziening tijdens het betaald zorgverlof. Mevrouw Verstand wil deze discussie pas in het najaar van het jaar 2000 voeren. Te laat vindt het CNV. Dat moet al in fase twee gebeuren tijdens de gesprekken met alle partijen. Een wettelijke verankering zal de gesprekken tussen werkgevers en werknemers in de CAO- onderhandelingen vergemakkelijken.

Het CNV staat vooralsnog kritisch ten opzichte van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Er is op dit moment geen sprake van voldoende betaalbare kinderopvang. Dit moet eerst gerealiseerd worden, voordat er sprake kan zijn een arbeidsverplichting. De staatssecretaris wil de bewijslast bij de alleenstaande ouder leggen en dan pas ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen. Het CNV legt de bewijslast van de betaalbare kinderopvang bij de staatssecretaris.

Nadere informatie:
Willem Hooglugt, voorlichter vakcentrale CNV
Telefoon: 024 344 87 93 mobiel: 06 53 83 76 59

Deel: ' CNV "Vetorecht voor werkgevers ongepast" '
Lees ook