Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


19 mei 1999

CNV viert 90-jarig jubileum met Nationaal Congres

Kaderleden praten mee over nieuwe rechtsorde van de arbeid

Op vrijdag 28 mei wordt in conferentiecentrum De Reehorst in Ede het nationaal congres gehouden van de vakcentrale CNV. Tijdens dit congres zullen de deelnemers, kaderleden van het CNV, meepraten over de rechtsorde van de arbeid in de 21e eeuw. Centrale vraag luidt: 'Hoe moet een moderne vakbond de belangen van de werknemers tot hun recht laten komen en vastleggen in een eigentijdse rechtsorde van de arbeid?'.

Het congres zal voorstellen voor een nieuwe rechtsorde doen, door stellingen voor te leggen aan de deelnemers. Die kunnen dan vervolgens aangeven aan welk onderwerp zij voor de toekomst de hoogste prioriteit geven. Het bestuur van het CNV zal met de uitkomst van deze middag verder aan de slag gaan om vorm en inhoud te geven aan de christelijke vakbeweging in de 21e eeuw.

Tijdens het nationaal congres wordt ook voor het eerst de CNV-Kom Over Award uitgereikt. Deze prijs is door het algemeen bestuur van het CNV ingesteld als eerbetoon aan personen die zich hebben ingezet voor de opbouw van een democratische vakbeweging. De prijs gaat naar de Indonesische Muchtar Pakpahan en Colombiaanse Julio Roberto Gomez. Beiden zijn op het congres aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.

\\\\\\\\\\\\\

Meer informatie voor de sociaal-economische pers en ook voor het opvragen van het hele programma van het nationaal congres:

Willem Hooglugt: 030 2913645 (w) of 06 53837659.

Deel: ' CNV viert 90-jarig jubileum met Nationaal Congres '
Lees ook