Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


Ingrijpen in WAO en in koppeling onaanvaardbaar voor het CNV

"Voorzitter Blankert van de werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft de oude grammofoonplaat van de loonmatiging en bezuinigingen weer uit de kast gehaald", reageert Rienk van Splunder, arbeidsvoorwaardencoördinator van de vakcentrale CNV op de uitspraken die de werkgeversvoorman vandaag deed tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Terwijl hij de vakbonden 'geldillusie' verwijt, past die jas hem juist zelf. Loonmatiging, ingrijpen in de WAO en een eind maken aan de koppeling tussen lonen en uitkeringen, inclusief het verlagen van het minimumloon zijn voorstellen die alleen op kille cijfers berusten. Ze gaan voorbij aan de echte problemen en zijn voor het CNV onbespreekbaar. Wie lijdt er hier aan geldillusie?", aldus Van Splunder.

Het tamboereren op loonmatiging irriteert het CNV omdat de vakbeweging en met name het CNV de laatste jaren een zeer verantwoorde loonvraag op tafel heeft gelegd. De kwalitatieve verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden zijn nauwelijks en slechts met moeite totstandgekomen, benadrukt Van Splunder. "Ook nu verengt VNO-NCW de discussie enkel weer tot geld. Dit is des te schrijnender omdat er zoveel kwalitatieve problemen op de arbeidsmarkt zijn. Loonmatiging lost de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op en levert geen banen op voor de mensen die aan de kant staan. Dat hebben de laatste jaren wel geleerd."

Het CNV wijst het voorstel van VNO-NCW als het gaat om de WAO af. De werkgeversorganisatie pleit voor strengere WAO-keuringen en wil dat er wordt ingegrepen in de hoogte en duur van de WAO-uitkering. Dit gaat voorbij aan de oorzaak van de instroom in de WAO: de werkdruk.

Het is helemaal onvoorstelbaar dat VNO-NCW zich met de onderhandelingen in de collectieve sector bemoeit. Het CNV meent dat dat een zaak is van vakbonden en hun werkgever, de overheid.

Het overheidspersoneel kampt met een achterstand in loon en met een grote werkdruk omdat beloofde herbezetting als gevolg van het invoeren van de 36-urige werkweek is uitgebleven. Dat ziet VNO-NCW over het hoofd.

Het ingrijpen in de koppeling tussen lonen en uitkeringen, inclusief de verlaging van het minimumloon zijn voor het CNV onbespreekbaar. Het is goed dat de koppeling is hersteld. Ontkoppeling zou een stap terug zijn. Een beschaafd land als Nederland kan zich dat niet veroorloven.

////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie:

Rienk van Splunder, arbeidsvoorwaardencoördinator vakcentrale CNV,

030 U2013 634 83 48 of 06 U2013 53 71 05 34.

Willem Hooglugt, voorlichter CNV,

030 U2013 291 36 45 of 06 U2013 53 83 76 59.

Deel: ' CNV vindt ingrijpen in WAO en in koppeling onaanvaardbaar '
Lees ook