Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


30 maart 1999

CNV vindt verjaringsregeling asbestslachtoffers wassen neus

Het CNV is blij met het wetsvoorstel waarin de verjaring komt te vervallen voor mensen met letselschade die daarmee pas worden geconfronteerd na een lange periode. De vakcentrale is echter hevig teleurgesteld dat de nieuwe regeling slechts van toepassing is als de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvindt na de invoering van de nieuwe wet. De brief Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en verjaring heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Kamer gestuurd.

CNV-bestuurder Hans Brüning vindt de regeling een wassen neus voor asbestslachtoffers. "Tegenwoordig is er een duidelijk verbod op het werken met asbest, bijzondere omstandigheden daargelaten. Het wetsvoorstel zou juist moeten gelden voor werknemers die in het verleden onbeschermd blootgesteld werden aan asbest. Voor deze mensen blijft nu dus het oude regime gelden. Dat betekent dat zij nog steeds geconfronteerd worden met een verjaringstermijn, ook al ondervinden zij nu nog geen klachten. Dat is voor het CNV onverteerbaar."

Het CNV is positief over de compensatie aan asbestslachtoffers die vanwege verjaring of onvindbaarheid of faillissement van de voormalige werkgever niet voor een reguliere schadevergoeding in aanmerking komen. Maar het CNV vindt het bedrag, 25.000 gulden, wel veel te laag. Het CNV meent dat het bedrag ten onrechte is afgeleid van het bedrag dat oud-mijnwerkers krijgen. De ernst van de situatie waarin asbestslachtoffers zich bevinden is in de regel veel ernstiger, omdat zij ten dode zijn opgeschreven.
Asbestslachtoffers die hun ziekte wel kunnen verhalen op hun (voormalige) werkgever komen in aanmerking voor een smartengeld van 90.000 gulden en een vergoeding van hun totale materiële schade. Het CNV vindt het verschil tussen een vergoeding van 25.000 gulden en een bedrag aan smartengeld van 90.000 gulden schrijnend. Dit verschil moet substantieel worden verkleind.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

CNV-voorlichter Karin Jansen: 06 53 400399

Deel: ' CNV vindt verjaringsregeling asbestslachtoffers wassen neus '
Lees ook